SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVIII. - broj 37. Petak, 24. rujna 2010.
GRAD BAKAR

39.

Na temelju članka 10. stavak 1. Zakona o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) smaoupravi (»Narodne novine« broj 28/10.) i članka 30. Statuta Grada Bakra (»Službene novine PGŽ« broj 25/09. i 37/09.) Gradsko vijeće Grada Bakra na prijedlog Gradonačelnika, na 15. sjednici održanoj 24. rujna 2010. godine donosi

ODLUKU
o koeficijentima za obračun plaće službenika i
namještenika

Članak 1.

Ovom Odlukom određuju se koeficijenti za obračun plaće službenika i namještenika u upravnim tijelima Grada Bakra.

*tablica se nalazi na dnu stranice*

 

Članak 3.

Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje vrijediti Odluka o utvrđivanju vrijednosti koeficijenata složenosti poslova radnih mjesta u upravnim tijelima Grada Bakra od 12. studenoga 2008. g.

Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana nakon objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-05/10-01/07

Ur. broj: 2170-02-01-10-7

Bakar, 24. rujna 2010.

GRADSKO VIJEĆE GRADA BAKRA

Predsjednik
Milan Rončević, v. r.

Odluka o koeficijentima   © Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr