SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XII. - broj 17. Srijeda, 19. svibnja 2004.
OPĆINA PUNAT
12

14.

Na temelju članka 20. Statuta Općine Punat (»Službene novine« broj 24/01) a u svezi s člankom 14. stavak 3. Zakona o trgovini (»Narodne novine« broj 49/03 - pročišćeni tekst, 103/03 i 170/03) i člancima 68. st. 2., 72. st. 2. i 74. st. 1. Pravilnika o tehničkim uvjetima za poslovne prostorije u kojima se obavlja trgovina i posredovanje u trgovini i uvjetima za prodaju robe izvan prostorija (»Narodne novine« broj 37/ 98, 73/02 i 153/03), Općinsko vijeće Općine Punat, na svojoj 47. sjednici od 13. svibnja 2004. godine, donosi

ODLUKU
o mjestima (prostorima) za prodaju robe
izvan prodavaonica

I. Opće odredbe

Članak 1.

Ovom Odlukom određuju se mjesta (prostori) na kojima se može obavljati prodaja robe izvan prodavaonica na području općine Punat.

Članak 2.

Prodajom robe izvan prodavaonica u smislu ove Odluke i Zakona o trgovini smatra se:

- prodaja na klupama izvan tržnice,

- prodaja u kioscima,

- prodaja putem automata,

- prodaja pokretnih prodavača (ulični prodavači s kolicima i dr.) i

- prigodne prodaje (priredbe, sajmovi, izložbe).

Članak 3.

Izraz »prodaja razne robe« u smislu ove Odluke podrazumijeva prodaju bižuterije, kožne i plastične galanterije, obuće, odjeće, igračaka i izložaka za plaže.

II. Prodaja na klupama, štandovima i policama izvan tržnica u naselju Punat

Članak 4.

Određuju se mjesta za prodaju na klupama i štandovima:

1) Ulica I. G. Kovačića:

1 mjesto za prodaju voća i povrća, dio z.č. 7728, (nasuprot mesnice »Jurešić«),

1 mjesto za prodaju voća i povrća, dio z.č. 8485, (iza Narodnog doma),

2 mjesta za prodaju voća i povrća, dio z.č. 8485, (na tkz. zelenoj tržnici).

2) Ulica Obala:

- uz zidić pivnice »Borići«, dio z.č. 8514/9:

1 mjesto za prodaju slika, pano 3 x 2 m,

1 mjesto za prodaju eteričnih ulja, klupa 2 m2,

1 mjesto za prodaju ukrasa od školjki (ručna izrada), klupa 2 m2.

- lokacija »Pod gušternu«, plato ispod autobusnog stajališta, dio z.č. 8514/9:

1 mjesto za prodaju knjiga, klupa 3 x 1 m,

1 mjesto za izradu i prodaju digitalnih razglednica sa slikama kupaca, klupa 2 m2,

1 mjesto za prodaju unikatnog nakita, pano ili klupa 2 m2,

1 mjesto za izradu i prodaju silueta, 2 m2.

- ispred depandanse Kvarner, dio z.č. 8514/1:

1 mjesto za prodaju knjiga, klupa 3 x 1 m,

1 mjesto za prodaju slika, pano 3 x 2 m,

1 mjesto za prodaju eteričnih ulja, klupa 2 m2,

1 mjesto za prodaju unikatnih suvenira ručne izrade, pano ili klupa 2 m2,

1 mjesto za prodaju unikatnog nakita, pano ili klupa 2 m2.

3) Šetalište Ivana Brusića, lokacija iza kupališta, na dijelu z.č. 212/1:

2 mjesta za prodaju starih tiskovina, nakita, satova, slika i sl.

Članak 5.

Prodavaonice mogu prodavati i izlagati robu na klupama i policama ispred pročelja prodavaonice.

Prodavaonice prehrambenih proizvoda mogu na klupama i policama ispred pročelja prodavaonice prodavati i izlagati samo voće i povrće.

 

Klupe i police moraju se postaviti uz pročelje prodavaonice, a njihova krajnja udaljenost može iznositi najviše 2 m od pročelja prodavaonice.

III. Prodaja robe u kioscima u naselju Punat

Članak 6.

Određuju se mjesta za prodaju robe u kioscima:

1) Ulica Obala:

- uz južni rub »Starog parka« nasuprot zgrade pošte, na dijelu z.č. 8514/1:

1 mjesto za prodaju tiska i cigareta,

- nasuprot operativne obale, dio z.č. 7699/1 i 7698/2:

1 mjesto za prodaju tiska, duhana, lutrije i suvenira,

- lokacija »Pod gušternu« uz čekaonicu autobusnog stajališta, na dijelu z.č. 8532/1:

1 mjesto za prodaju tiska i duhana,

- lokacija »Pod gušternu«, uz drvored crnika, na dijelu z.č. 8532/1:

15 mjesta za prodaju suvenira i razne robe,

- uz pizzeriu »Bura«, na dijelu z.č. 8537/1 i 8538:

2 mjesta za prodaju razne robe.

2) Ulica Kljepina, nasuprot »Riadria banke«, z.č. 7646: 1 mjesto za prodaju pekarskih proizvoda.

3) Ulica I. G. Kovačića:

- na tkz. zelenoj tržnici, dio z.č. 8485: 1 mjesto za prodaju pekarskih proizvoda,

- na tkz. zelenoj tržnici, dio z.č. 8485: 1 mjesto za prodaju cvijeća.

4) Šetalište Ivana Brusića, od slastičarnice »Oaza« do Puntadebilja:

- 1 mjesto za prodaju pekarskih proizvoda, na z.č. 9093 (lokalitet Brule)

- 1 mjesto za prodaju razne robe, dio z.č. 9077 (lokalitet Pila)

- 1 mjesto za prodaju pekarskih proizvoda, dio z.č. 9077 (lokalitet Pila)

- 1 mjesto za prodaju voća i povrća, dio z.č. 9072 (u kampu »Pila«)

- 1 mjesto za prodaju pekarskih proizvoda, dio z.č. 9072 (u kampu »Pila«)

- 1 mjesto za prodaju tiska i duhana, dio z.č. 9072 (u kampu »Pila«)

- 1 mjesto za prodaju pekarskih proizvoda, na z.č. 248/1 i 250/1 (ispred Vile Olge)

- 1 mjesto za prodaju sladoleda, dio z.č. 4772/2 (između Košljunske ul. i crkvice Sv. Nikole),

- 1 mjesto za prodaju forneta, dio z.č. 4786/1 (ispred grila »Buka«)

- 1 mjesto za prodaju pekarskih proizvoda, dio z.č. 4803/1 (uz UO »Ponte«),

- 1 mjesto za prodaju pića i sladoleda, dio z.č. 4793 (plato na Puntadebilju).

IV. Prodaja putem automata i pokretnih prodavača u naselju Punat

Članak 7.

Određuju se mjesta za prodaju putem automata i pokretnih prodavača:

1) Ulica Obala:

- 1 mjesto za prodaju plodina i kokica, dio z.č. 8514/9 (uz zidić pivnice »Borići«),

- 1 mjesto za prodaju plodina i kokica, dio z.č. 8514/1 (ispred depandanse »Kvarner«).

2) Šetalište I. Brusića:

- 1 mjesto za prodaju plodina i kokica, dio z.č. 212/1 (iza kupališta),

- 1 mjesto za prodaju sladoleda u konfekcioniranom obliku, dio z.č. 9072 (uz igralište mini-golfa u kampu »Pila«),

- 1 mjesto za prodaju sladoleda u konfekcioniranom obliku (u dvorištu kbr. 20 Košljunske ulice).

3) Parkiralište uz Ulicu kralja Zvonimira (»kod učitelji«):

- 1 mjesto za prodaju lubenica iz kamiona.

4) Prostor uz autobusno stajalište »Pod gušternu«:

- 1 mjesto za prodaju zimnice iz kamiona.

Članak 8.

Prodavaonice prehrambenih proizvoda mogu prodavati pića, napitke i sladoled u konfekcioniranom stanju iz rashladnih uređaja uz pročelje prodavaonice, s najvećom udaljenosti 1 m od pročelja prodavaonice.

V. Prigodna prodaja (priredbe, sajmovi, izložbe)

Članak 9.

Tijekom športskih, zabavnih i kulturnih priredbi koje priređuje ili podupire općina ili turistička zajednica, može se obavljati prodaja s klupa, štandova, putem automata i pokretnih prodavača na sljedećim prostorima u naselju Punat i Stara Baška:

- ulica Obala, prostor uz park ispred zgrade pošte,

- ulica Obala, prostor uz operativnu obalu (Punćale),

- ulica Obala, prostor platoa »Pod gušternu« nasuprot pivnice »Borići«,

- trg Placa,

- prostor uz rukometno igralište osnovne škole,

- prostor lučice u Staroj Baški.

Točnu poziciju, broj i vrstu prodajnih mjesta utvrđuje priređivač.

VI. Prodaja robe izvan prodavaonica u naselju Stara Baška

Članak 10.

Prodaja robe na klupama, štandovima i policama izvan tržnice, u kioscima, putem automata i putem pokretnih prodavača u naselju i širem području naselja Stara Baška može se obavljati na sljedećim mjestima: na platou uz lučicu, uz prostor crkve i u zaleđu plaže Oprna.

Članak 11.

Za prodaju robe na klupama i policama te iz rashladnih uređaja uz pročelja prodavaonica u Staroj Baški, primjenjuju se odredbe članka 5. i 8. ove Odluke.

VI. Završne odredbe

Članak 12.

Javne površine i drugo općinsko zemljište za prodaju robe izvan prodavaonice mogu se koristiti samo temeljem odobrenja nadležnog općinskog tijela.

Članak 13.

Trgovačka društva i obrtnici koji na prostorima iz ove Odluke obavljaju prodaju iz kioska, drugih fiksnih naprava i štandova, dužni su odvoz i zbrinjavanje komunalnog otpada urediti s ovlaštenim isporučiteljem ove komunalne us

 

luge, a ukoliko to nije moguće, dužni su istu uslugu povjeriti općinskom komunalnom društvu te za isto plaćati naknadu.

Članak 14.

Trgovačka društva i obrtnici koji na prostorima iz ove Odluke obavljaju prodaju iz kioska, drugih fiksnih naprava, štandova i automata za prodaju sladoleda (automati i škrinje) te kokica i plodina iz automata, dužni su općini plaćati naknadu za pojačano održavanje javnih površina u iznosu prema odluci nadležnog općinskog tijela.

Članak 15.

Ova Odluka se donosi za razdoblje od najduže godinu dana.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana po objavi u službenom glasilu Primorsko-goranske županije.

Stupanjem na snagu ove Odluke, prestaje važiti Odluka o mjestima (prostorima) za prodaju robe izvan prodavaonica (»Službene novine« broj 11/03).

Klasa: 021-05/04-01/10

Ur. broj: 2142-02-01-04-5

Punat, 13. svibnja 2004.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE PUNAT

Predsjednik
Općinskog vijeća
Slavko Žic, oec., v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr