SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XII. - broj 17. Srijeda, 19. svibnja 2004.
OPĆINA PUNAT
12

13.

Na temelju članka 20. Statuta Općine Punat (»Službene novine« broj 24/01) u svezi s člankom 15. stavak 3. Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti (»Narodne novine« broj 49/03 - pročišćeni tekst i 117/03) i člankom 10. i 17. Odluke o ugostiteljskoj djelatnosti (»Službene novine« broj 9/96 i 12/02), Općinsko vijeće Općine Punat, na svojoj 47. sjednici od 13. svibnja 2004. godine donosi sljedeću

ODLUKU
o prostorima na kojima se smiju pružati jednostavne ugostiteljske usluge ambulantno

Članak 1.

Ovom Odlukom preciznije se utvrđuju prostori na području općine Punat na kojima se smiju pružati jednostavne ugostiteljske usluge ambulantno, a koji su utvrđeni Odlukom o ugostiteljskoj djelatnosti (»Službene novine« broj 9/ 96 i 12/02).

Članak 2.

Jednostavne ugostiteljske usluge ambulantno smiju se pružati na sljedećim prostorima:

1) uz Šetalište I. Brusića u Puntu:

- na z.č. 8556 (između slastičarnice »Oaza« i Marijinog dvorca),

- na z.č. 9908 (između slastičarnice »Oaza« i Marijinog dvorca),

- na z.č. 9095 (između slastičarnice »Oaza« i Marijinog dvorca),

- na z.č. 9072 (u kampu »Pila«).

2) uz plaže na Puntadebilju:

- na z.č. 4790/5 i 6 (na kraju betoniranog šetališta),

- na z.č. 4792/1 (nakon betoniranog šetališta),

- na z.č. 4794/1 (uz akvagan),

- na z.č. 4794/7 (između akvagana i igrališta za odbojku),

- na z.č. 4803/1 (između akvagana i igrališta za odbojku),

- na z.č. 4803/3 (šumica južno od igrališta za odbojku).

3) na zemljišnim česticama u zaleđu plaže Oprna.

Članak 3.

Neposredno uz ugostiteljski objekt ambulantno se može usluživati sladoled, s time da udaljenost naprave od pročelja objekta može biti najviše 2 m.

Članak 4.

Tijekom športskih, zabavnih, kulturnih i drugih priredbi koje priređuje ili podupire općina ili turistička zajednica, jednostavne ugostiteljske usluge ambulantno smiju se pružati:

- u Puntu, ulica Obala, prostor uz park ispred zgrade pošte,

- u Puntu, ulica Obala, prostor uz operativnu obalu (Punćale),

- u Puntu, ulica Obala, prostor platoa »Pod gušternu« nasuprot pivnice »Borići«,

- u Puntu, trg Placa,

- u Puntu, prostor uz rukometno igralište osnovne škole,

- u Staroj Baški, na širem prostoru lučice.

Točnu poziciju i broj ugostitelja utvrđuje priređivač.

Članak 5.

Tijekom priredbi iz članka 4. ove Odluke, jednostavne ugostiteljske usluge ambulantno smiju se pružati i neposredno uz ugostiteljski objekt ako se isti nalazi uz ili na prostoru iz članka 4. ove Odluke.

Za pružanje usluga u smislu stavka 1. ovog članka, naprava mora biti postavljena u granicama terase ugostiteljskog objekta, a ako isti nema terasu, naprava može biti postavljena na krajnjoj udaljenosti najviše 2 m od pročelja objekta.

Članak 6.

Javne površine i drugo općinsko zemljište za pružanje jednostavnih ugostiteljskih usluga ambulantno, mogu se koristiti samo temeljem odobrenja nadležnog općinskog tijela.

Članak 7.

Trgovačka društva i obrtnici koji na prostorima iz ove Odluke pružaju jednostavne ugostiteljske usluge ambulantno iz kioska i drugih fiksnih naprava, dužni su odvoz i zbrinjavanje komunalnog otpada urediti s ovlaštenim isporučiteljom ove komunalne usluge, a ukoliko to nije moguće, dužni su istu uslugu povjeriti općinskom komunalnom društvu te za isto plaćati naknadu.

Članak 8.

Trgovačka društva i obrtnici iz članka 7. ove Odluke dužni su općini plaćati naknadu za pojačano održavanje javnih površina u iznosu prema odluci nadležnog općinskog tijela.

Članak 9.

Ova Odluka se donosi za razdoblje od najduže godinu dana.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od objave u službenom glasilu Primorsko-goranske županije.

Stupanjem na snagu ove Odluke, prestaje važiti Odluka o prostorima na kojima se smiju pružati jednostavne ugostiteljske usluge ambulantno (»Službene novine« broj 11/03).

Klasa: 021-05/04-01/10

Ur. broj: 2142-02-01-04-6

Punat, 13. svibnja 2004.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE PUNAT

Predsjednik
Općinskog vijeća
Slavko Žic, oec., v.r.

 

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=87&mjesto=51521&odluka=13
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr