SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVIII. - broj 36. Petak, 17. rujna 2010.
OPĆINA BAŠKA
Moscenicka_draga-001

48.

Temeljem članaka 8. i 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01-vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/ 09) i članaka 29. i 73. Statuta Općine Baška (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 28/09) Općinsko vijeće Općine Baška, na sjednici održanoj 13. rujna 2010. godine, donijelo je

I. IZMJENE I DOPUNE
Statuta Općine Baška

Članak 1.

U Statutu Općine Baška (»Službene novine Primorsko- goranske županije« broj 28/09) u članku 69., iza stavka 2. umeću se novi stavci 3., 4. i 5., koji glase:

»(3) Skupštinu trgovačkog društva čiji je jedini osnivač Općina Baška čini Općinsko vijeće Općine Baška.

(4) Općinsko vijeće Općine Baška, u funkciji Skupštine trgovačkog društva , nositelj je svih ovlaštenja koja pripadaju jedinom osnivaču društva temeljem zakonskih propisa koji se odnose na trgovačka društva.

(5) Općinsko vijeće Općine Baška u temeljnom aktu trgovačkog društva kojeg je Općina Baška jedini osnivač propisuje postupak, kvorum, potrebne većine i ostala pitanja vezana uz izvršenje funkcije Skupštine trgovačkog društva od strane Općinskog vijeća Općine Baška. Općinsko vijeće, kao Skupštinu trgovačkog društva, može sazvati predsjednik Općinskog vijeća ili uprava trgovačkog društva.

Dosadašnji stavak 3. postaje stavak 6.

Članak 2.

Ove izmjene i dopune Statuta Općine Baška stupaju na snagu danom objave u »Službenim novinama Primorsko- goranske županije«.

Klasa: 021-05/10-01/8

Ur. broj: 2142-03-10-9

Baška, 13. rujna 2010.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE BAŠKA

Predsjednik

Mr. sc. Ivan Juranić, dr. med., v. r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr