SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVIII. - broj 36. Petak, 17. rujna 2010.
OPĆINA BAŠKA
Moscenicka_draga-001

47.

Temeljem članka 29. Statuta Općine Baška (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 29/08) Općinsko vijeće Općine Baška, na sjednici održanoj 13. rujna 2010. godine, donijelo je

ODLUKU
o izmjeni i dopuni Odluke o izboru članova
radnih tijela Općinskog vijeća Općine Baška

I.

U Odluci o izboru članova radnih tijela Općinskog vijeća Općine Baška (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 46/09, 57/09), točka IV. mijenja se i glasi:

U Odbor za međuopćinsku i međunarodnu suradnju biraju se:

1. Ana Seršić, predsjednica,

2. Tanja Vlašić, potpredsjednica,

3. Ivica Juničić, član,

4. Anka Sušanj, član,

5. Sanjin Tancabelić, član.

II.

Točka V. mijenja se i glasi:

U Odbor za kulturu i obrazovanje biraju se:

1. Sanjin Tancabelić, predsjednik,

2. Sonja Polonijo, potpredsjednica,

3. Dana Kružić, član,

4. Lenka Babić, član,

5. Branka Polonijo, član.

III.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-05/10-01/8

Ur. broj: 2142-03-10-8

Baška, 13. rujna 2010.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE BAŠKA

Predsjednik

Mr. sc. Ivan Juranić, dr. med., v. r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr