SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XII. - broj 17. Srijeda, 19. svibnja 2004.
GRAD DELNICE
15

17.

Gradsko vijeće Grada Delnica, na temelju članka 39. stavka 2. Zakona o športu (»Narodne novine« broj 111/97, 13/98 i 24/01), članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01), članka 19. Statuta Grada Delnica (»Službene novine« broj 22/01) na sjednici održanoj 23. prosinca 2003. godine donijelo je

PROGRAM
javnih potreba u športu u Gradu Delnicama u 2004 godini

Članak 1.

Programom javnih potreba u športu (u daljnjem tekstu: Program), utvrđuju se aktivnosti, poslovi i djelatnosti od značaja za Grad Delnice u svezi s:

1. Poticanjem i promicanjem športa,

2. Djelovanjem športskih klubova i udruga,

3. Provođenjem dijela programa tjelesne i zdravstvene kulture djece i mladeži,

4. Sudjelovanjem u organizaciji športskih priredaba i natjecanja,

5. Športsko rekreacijskim aktivnostima građana,

6. Treningom, organiziranjem i provođenjem sustava natjecanja podmlatka ekipa,

7. Stručnim radom u sportu,                              

8. Osiguravanjem prostornih uvjeta za rad športskih klubova i udruga,

9. Treningom, organizacijom i provođenjem sustava domaćih i međunarodnih natjecanja te općom i posebnom zdravstvenom zaštitom športaša,

10. Sufinanciranjem športskih manifestacija.

Članak 2.

Ovaj Program obuhvaća:

1. REDOVNI PROGRAM SPORTSKIH AKTIVNOSTI

2. SPORTSKE ŠKOLE

a. ŠKOLA NOGOMETA

b. ŠKOLA SKIJANJA

c. ŠKOLA ORIJENTACIJSKOG TRČANJA

d. ŠKOLA KUGLANJA

e. ŠKOLA KUGLANJA - ŽENE

3. NASTUPI I NATJECANJA

a. ZIMSKI KUP 2004.

b. KOŠARKAŠKI TURNIR KUPA 2004.

c. ALPE JADRAN KUP 2004.

4. PRIZNANJA, NAGRADE I OSTALO

a. IZBOR SPORTAŠA GODINE

b. SREDSTVA REZERVE

c. TEKUĆI TROŠKOVI ODRŽAVANJA SPORTSKIH OBJEKATA I TERENA

d. SPORTSKE STIPENDIJE

e. SUFINANCIRANJE KORIŠTENJA SPORTSKE DVORANE

f. SUFINANCIRANJE KORIŠTENJA DVORANE SREDNJE ŠKOLE

g. SUFINANCIRANJE PROSTORA SREDNJE ŠKOLE

Članak 3.

Svrha Programa je omogućiti što većem broju ponajprije djece i mladih, a zatim i punoljetnih osoba, uključenje i aktivno bavljenje sportom na području Grada Delnica, u cilju daljnjeg razvoja sporta i sportskih rezultata kroz raznovrsne sportove i sportske udruge, a sve u svrhu promicanja zdravog načina života kroz sport.

Članak 4.

Ovaj program provodi se organizirano kroz sportske klubove i udruge. Prvenstveno program je namijenjen djeci i mladeži do 18 godina.

Članak 5.

Cilj Programa je bavljenje sportom.

Sport je jedna od važnih komponenti u razvoju djece i mladih na zdravi način.

Sport u velikom dijelu utječe na osnovna obilježja ponašanja, te na razvoj fizičkih i psihičkih mogućnosti djece, a prije svega utječe na zdravlje na najbolji mogući način.

Osnovni ciljevi:

. Poticanje i promicanje sporta

. Provođenje dijela programa tjelesne i zdravstvene kulture djece i mladeži

. Poticanje zdravog načina života

. Djelovanje sportskih klubova i udruga

. Treniranje i organiziranje sportskih natjecanja

Dodatni ciljevi:

. Organizacija natjecanja i sportskih priredbi,

. Stručni rad u sportu

. Osiguravanje sportskih uvjeta za rad sportskih klubova i udruga

. Sufinanciranje sportskih manifestacija na razini domaćih i međunarodnih natjecanja.

Članak 6.

Program poticanja amaterskog sporta sastoji se od četiri programa:

1. REDOVNI PROGRAMI SPORTSKIH AKTIVNOSTI

2. SPORTSKE ŠKOLE

3. NASTUPI I NATJECANJA

4. PRIZNANJA, NAGRADE I OSTALO

Članak 7.

Za potrebe potpunog provođenja svih aktivnosti vezanih uz ovaj Program u proračunu Grada Delnica za 2004. godinu osigurana su sredstva u iznosu od 789.000,00 kuna.

1. REDOVNI PROGRAM

Članak 8.

Cilj redovnog programa sportskih aktivnosti je omogućavanje kontinuiranog i neometanog rada sportskih klubova i udruga u okviru svoje domene.

Članak 9.

Ovaj redovni Program sportskih aktivnosti provodi se tokom cijele godine i to kroz sudjelovanje klubova u redovitim natjecanjima u okvirima svojih sportskih saveza.

Članak 10.

Korisnici sredstva u redovnom programu sportskih aktivnosti su:

. DRUŠTVO ZA EKSTREMNE
SPORTOVE »ADRENALIN« 4.000,00 kn

Osigurana su sredstva za redovito funkcioniranje društva, te za kotizacije i članarine članova kluba, za troškove sudjelovanja na natjecanjima kao i za organizaciju natjecanja.

. STRELJAČKI KLUB »GORANIN
- DELNICE« 10.000,00 kn

Osigurana su sredstva za nabavku sportske opreme, za održavanje prostorija, te za troškove natjecanja.

. HRVATSKI MALONOGOMETNI KLUB
»GORANIN« 20.000,00 kn

Osigurana su sredstva za nabavku sportske opreme, za troškove putovanja, za troškove natjecanja, zdravstvene preglede sportaša, te za članarine i kotizacije.

. HRVATSKI NOGOMETNI KLUB
»GORANIN« 100.000,00 kn

Osigurana su sredstva za nabavku sportske opreme, za troškove stručnog voditelja - trenera, za troškove putovanja, za troškove natjecanja, za kotizacije i članarine, zdravstvenu kontrolu sportaša, putne troškove i za redovito funkcioniranje. Hrvatski nogometni klub »Goranin« je najmasovnija sportska udruga na području Grada Delnica, te udruga sa najviše sportskih nastupa tijekom godine. Cilj Hrvatskog nogometnog kluba u 2004. godini je povratak u 1. županijsku nogometnu ligu, a dugoročni cilj je stvoriti u Delnicama centar nogometa Gorskog kotara, te ulazak u 3. hrvatsku nogometnu ligu.

. HRVATSKI SKIJAŠKI KLUB
»GORANIN« 80.000,00 kn

Osigurana su sredstva za redovito funkcioniranje kluba, za troškove kotizacija i članarina, za troškove trenera, za troškove putovanja, za troškove sudjelovanja na domaćim i međunarodnim natjecanjima, za zdravstvenu kontrolu sportaša. Skijaški klub je u 2003. godini vratio naslov prvaka države. U svojim redovima imaju višestruke prvake države, te reprezentativce Republike Hrvatske. Cilj u 2004. godini je zadržavanje statusa najboljeg kluba u državi, te ostvarivanje što boljih rezultata na međunarodnim natjecanjima.

. ŠPORTSKI STOLNOTENISKI KLUB
»PETEHOVAC« 25.000,00 kn

Osigurana su sredstva za nabavku sportske opreme, za troškove kotizacija i članarina, za troškove putovanja, za troškove stručnog voditelja, za putne troškove, te redovito funkcioniranje kluba, za zdravstvenu kontrolu sportaša. U 2003. godini ostvaren je najbolji rezultat kluba ulazak u 2. stolnotenisku ligu. Cilj u 2004. što bolji plasman u natjecanju 2. stolnoteniske lige, te što bolji plasmani na državnim prvenstvima i drugim natjecanjima.

. PLANINARSKO ORIJENTACIJSKI KLUB
»RIS«35.000,00 kn

Osigurana su sredstva za troškove natjecanja i sportske opreme, za zdravstvenu kontrolu sportaša, za troškove odlazaka na natjecanja, za troškove sudjelovanja na domaćim i međunarodnim natjecanjima izvan prvenstva i kupa države. Cilj u 2004. godini je kao i svake godine osvajanje naslova ekipnog prvaka države, te što više pojedinačnih naslova prvaka. Klub u svojim redovima ima i reprezentativce Republike Hrvatske.

. ŠAHOVSKI KLUB »DELNICE« 25.000,00 kn

Osigurana su sredstva za troškove natjecanja i opreme potrebne za postizanje što boljih rezultata prvenstvo mlađih članova kluba, za troškove licenciranih voditelja, za troškove sudjelovanja članova kluba na međunarodnim turnirima u zemlji i inozemstvu. Ženska seniorska ekipa natječe se u najelitnijem rangu u Republici Hrvatskoj. U klubu djeluju i mlađi uzrasti od kojih su neki postigli zapažene rezultate na Europskim i Svjetskim Prvenstvima.

. KOŠARKAŠKI KLUB »DELNICE« 20.000,00 kn

Osigurana su sredstva za troškove kotizacija i članarina, za troškove nabavke sportske opreme, za troškove natjecanja, za troškove putovanja te za novčane stimulacije trenera.

. KUGLAČKI KLUB »DELNICE« 10.000,00 kn

Osigurana su sredstva za troškove natjecanja, kotizacija i članarina, te za troškove nabavke sportske opreme.

. KUGLAČKI KLUB »MLADOST« 10.000,00 kn

Osigurana su sredstva za troškove natjecanja, kotizacija i članarina, te za troškove nabavke sportske opreme.

. KUGLAČKI KLUB »GORANIN« 15.000,00 kn

Osigurana su sredstva za troškove natjecanja, za troškove nabavke sportske opreme, za troškove kotizacija i članarina, za zdravstvenu kontrolu sportaša. Od svih kuglačkih klubova na području Grada Delnica klub se natječe u drugom kvalitetnom rangu na državnoj razini, što ga čini najviše rangiranim kuglačkim klubom u Gradu Delnicama.

. ŽENSKI KUGLAČKI KLUB
»GORANIN« 14.000,00 kn

Osigurana su sredstva za troškove natjecanja, za troškove putovanja, za troškove nabavke sportske opreme, za zdravstvenu kontrolu sportašica. Klub je član druge hrvatske ku

glačke lige. Treba naglasiti da je to jedini izrazito ženski sportski kolektiv na području Grada Delnica.

. OLD TIMER KLUB »DELNICE - 95« 1.000,00 kn

Osigurana su sredstva za redovito funkcioniranje kluba.

. KARATE KLUB »DELNICE« 5.000,00 kn

Osigurana su sredstva za troškove sudjelovanja na natjecanjima.

Članak 11.

U 2004. godini za potrebe provođenja ovog redovnog programa sportskih aktivnosti u Proračunu Grada Delnica osigurana su sredstva u iznosu od 374.000,00 kuna.

2. SPORTSKE ŠKOLE

Članak 12.

Cilj programa Sportskih škola je uključivanje što većeg broja djece i mladeži u sport, te kroz škole sporta usaditi djeci spoznaju o važnosti sporta u borbi protiv suvremenih poroka.

Osim brojnosti važan je i kvalitetan rad sa djecom na razvoju njihovog cjelokupnog psiho - fizičkog karaktera. Sekundarni cilj je otkrivanje mladih talenata, sa idejom vodiljom stvaranja dobrih i odličnih sportaša.

Članak 13.

Ovaj Program će se provoditi u okviru sportskih klubova i udruga koje su zainteresirani za takav rad.

Program Sportske škole se sastoji od pet podprograma:

1. ŠKOLA NOGOMETA

2. ŠKOLA SKIJANJA

3. ŠKOLA ORIJENTACIJSKOG TRČANJA

4. ŠKOLA KUGLANJA

5. ŠKOLA KUGLANJA - ŽENE

Navedeni Podprogrami će se odvijati tokom čitave godine.

Članak 14.

Korisnici sredstava u programu sportskih škola su:

. ŠKOLA NOGOMETA 80.000,00 kn

Škola nogometa djeluje oko 6 mjeseci, a nalazi se pod okriljem Hrvatskog nogometnog kluba »Goranin«. U tom kratkom razdoblju pod stručnim vodstvom gospodina Ante Jakovljevića broj djece je udvostručen, a vide se već i prvi kvalitetni rezultati. Nakon jesenskog dijela nogometnog prvenstva mladi nogometaši drže čelnu poziciju. Cilj škole nogometa je aktivno bavljenje nogometom što većeg broja djece, te učenje i treniranje nogometa pod stručnim vođenjem. Dugoročni cilj škole nogometa je da postane centar i rasadnik mladih nogometaša sa područja Gorskog kotara, zatim povećanje broja kategorija koje sudjeluju u natjecanjima, te posljednje ali ne manje važno učenje djece o važnosti sporta za zdravlje ljudi.

Osigurana su sredstva za nabavku sportske opreme, za troškove sudjelovanja na natjecanjima i turnirima, za troškove stručnog trenera, za troškove kotizacija i članarina mladih nogometaša, za troškove zdravstvene kontrole, te za ostale troškove potrebne za funkcioniranje škole.

. ŠKOLA SKIJANJA 40.000,00 kn

Škola skijanja se nalazi pod okriljem Hrvatskog skijaškog kluba »Goranin«. Cilj škole skijanja je pod stručnim i kvalitetnim vodstvom zainteresirati što veći broj djece za bavljenje ovim izrazito zdravim i karakterističnim sportom za naše krajeve. Osim navedenog cilj je i potaknuti djecu i mladež na masovnije uključivanje u skijaške sportove.

Osigurana su sredstva za nabavku sportske opreme, za troškove natjecanja, za troškove naknade trenerima, za zdravstvenu kontrolu mladih sportaša, te za ostale troškove škole skijanja.

. ŠKOLA ORIJENTACIJSKOG
TRČANJA 15.000,00 kn

Škola orijentacijskog trčanja nalazi se pod okriljem Planinarsko orijentacijskog kluba »Ris«. Škola djeluje već neko vrijeme kroz suradnju kluba i osnovnih i srednje škole u Delnicama i Brodu na Kupi, a posebno treba naglasiti sekciju orijentacijskog trčanja koja djeluje pri dječjem vrtiću.

Osigurana su sredstva na nabavku opreme potrebne za bavljenje orijentacijskim trčanjem, za troškove natjecanja, za troškove organizacije natjecanja, za zdravstvenu kontrolu, za troškove izrade karti, te za ostale troškove potrebne za normalno funkcioniranje škole.

. ŠKOLA KUGLANJA 10.000,00 kn

Škola kuglanja nalazi se pod okriljem Kuglačkog kluba »Goranin«. U 2003. godini klub je formirao školu kuglanja koja je već postigla određene rezultate. Pojavio se znatan broj mladih zainteresiranih za ovaj sport. Cilj je približiti kuglanje mladim ljudima, te osigurati nesmetan razvoj kuglačkog sporta u Delnicama. Kuglački klub »Goranin« prijavio je svoj juniorski sastav za takmičenje u petu kuglačku ligu.

Osigurana su sredstva za nabavku sportske opreme, za zdravstvenu kontrolu sportaša te za troškove kotizacije i natjecanja.

. ŠKOLA KUGLANJA - ŽENE 10.000,00 kn

Škola kuglanja za žene nalazi se pod okriljem Ženskog kuglačkog kluba »Goranin«. Pojavio se interes osnivanje ženske škole kuglanja u cilju pomlađivanja postojećeg sastava, ali i uključivanja većeg broja mladih djevojaka u kuglački sport.

Osigurana su sredstva za nabavku kugli manjeg promjera i manje težine što je neophodno za razvoj ženskog kuglanja, te za troškove nabavke sportske opreme.

Članak 15.

U 2004. godini za potrebe provođenja programa sportskih škola u Proračunu Grada Delnica osigurana su sredstva u iznosu od 155.000,00 kuna.

3. NASTUPI I NATJECANJA

Članak 16.

Cilj ovog Programa nastupa i natjecanja je financiranje nastupa pojedinih sportskih klubova, te sufinanciranje u organizaciji natjecanja.

Članak 17.

Program Nastupa i natjecanja će se provoditi kroz sportske klubove, te kroz podprograme.

1) Sportski klubovi koji su obuhvaćeni ovim programom su:

a) Društvo za ekstremne sportove »ADRENALIN«

b) Športski stolnoteniski klub »PETEHOVAC«

c) Šahovski klub »DELNICE«

d) Oldtimer klub »DELNICE - 95«

2) Program Nastupa i natjecanja se sastoji i od tri podprograma:

a) ZIMSKI KUP 2004.

b) KOŠARKAŠKI TURNIR KUPA 2004.

c) ALPE JADRAN KUP 2004.

Članak 18.

Korisnici sredstava u programu nastupa i natjecanja su:

. DRUŠTVO ZA EKSTREMNE SPORTOVE »ADRENALIN« 6.000,00 kn

Osigurana su sredstva za organizaciju brdsko biciklističke utrke povodom Dana Grada Delnica »JAPLENŠKI VRH

2004.«, i za organizaciju Zimske brdsko biciklističke utrke »POLANE 2004«.

. ŠPORTSKI STOLNOTENISKI KLUB
»PETEHOVAC« 15.000,00 kn

Osigurana su sredstva za troškove sudjelovanja i natjecanja u okviru druge Hrvatske stolnoteniske lige, sa ciljem osiguravanja opstanka i postizanja što boljeg plasmana.

. ŠAHOVSKI KLUB »DELNICE« 10.000,00 kn

Osigurana su sredstva za organizaciju turnira »TJEDAN DANA ŠAHA« povodom Dana Grada Delnica, te za nastup članova kluba na međunarodnom turniru ALPE JADRAN.

. OLDTIMER KLUB »DELNICE - 95« 9.000,00 kn

Osigurana su sredstva za organizaciju X jubilarnog oldtimer relija za Dan Grada Delnica.

. ZIMSKI KUP 2004. 5.000,00 kn

Osigurana su sredstva za sufinanciranje tradicionalnog malonogometnog turnira koji se održava u sportskoj dvorani u siječnju i veljači u organizaciji Hrvatskog nogometnog kluba »Goranin«.

. KOŠARKAŠKI TURNIR KUPA 2004. 3.000,00 kn

Osigurana su sredstva za sufinanciranje tradicionalnog košarkaškog turnira u Brodu na Kupi u organizaciji Mjesnog odbora Brod na Kupi.

. ALPE JADRAN KUP 2004. 40.000,00 kn

Osigurana su sredstva za sufinanciranje troškova organizacije natjecanja ALPE JADRAN KUP 2004. u organizaciji Planinarsko orijentacijskog kluba »Ris«. U financijskoj konstrukciji ovog prestižnog natjecanja sudjeluje i Primorsko- goranska županija sa 75.000,00 kuna, te sponzori i sam klub sa 20.000,00 kuna.

Članak 19.

U 2004. godini za potrebe provođenja programa nastupa i natjecanja u Proračunu Grada Delnica za 2004. godinu osigurana su sredstva u iznosu od 88.000,00 kn.

4. PRIZNANJA, NAGRADE I OSTALO

Članak 20.

Cilj ovog Programa Priznanja, nagrade i ostalo je nagraditi najbolje sportašice, sportaše te sportske udruge, te potaknuti kako njih tako i sve ostale da teže što boljim rezultatima kao i omogućiti klubovima što bolje uvjete za njihov rad.

Članak 21.

Ovaj Program provoditi će se tijekom cijele godine i to kroz sedam podprograma:

1. IZBOR SPORTAŠA GODINE

2. SREDSTVA REZERVE

3. TEKUĆI TROŠKOVI ODRŽAVANJA SPORTSKIH OBJEKATA I TERENA

4. SPORTSKE STIPENDIJE

5. SUFINANCIRANJE TROŠKOVA KORIŠTENJA SPORTSKE DVORANE

6. SUFINANCIRANJE TROŠKOVA KORIŠTENJA DVORANE SREDNJE ŠKOLE

7. SUFINANCIRANJE TROŠKOVA KORIŠTENJA PROSTORA SREDNJE ŠKOLE

Članak 22.

Korisnici sredstava u programu priznanja, nagrada i ostaloga su:

. IZBOR SPORTAŠA GODINE 6.000,00 kn

Osigurana su sredstva za svečanost proglašenja i dodjele plaketa i nagrada najboljim sportašicama i sportašima, te sportskim klubovima.

. SREDSTVA REZERVE 10.000,00 kn

Osigurana su sredstva za iznenadne sportske događaje za koje Grad Delnice procijeni da ih je potrebno poduprijeti, te za izvanredne potrebe sportskih udruga i natjecanja.

. TEKUĆI TROŠKOVI ODRŽAVANJA SPORTSKIH OBJEKATA I TERENA 90.000,00 kn

Osigurana su sredstva za troškove održavanje kuglane i pripadajućih sportskih objekata i za tekuće troškove istih objekata kao što su struja, voda, grijanje...

. SPORTSKE STIPENDIJE 12.000,00 kn

Osigurana su sredstva za dvije stipendije vrhunskim sportašima Grada Delnica koji pohađaju srednju školu ili fakultet.

. SUFINANCIRANJE TROŠKOVA KORIŠTENJA SPORTSKE DVORANE 30.000,00 kn

Osigurana su sredstva za sufinanciranje troškova korištenja sportske dvorane kako bi se klubovima omogućili što bolji uvjeti za treniranje i natjecanje, te kontinuiran rad tijekom cijele godine.

. SUFINANCIRANJE TROŠKOVA KORIŠTENJA DVORANE SREDNJE ŠKOLE 10.000,00 kn

Osigurana su sredstva za sufinanciranje troškova korištenja dvorane srednje škole kako bi se klubovima omogućili što bolji uvjeti za treniranje i natjecanje, te kontinuiran rad tokom cijele godine.

. SUFINANCIRANJE TROŠKOVA KORIŠTENJA PROSTORA SREDNJE ŠKOLE 14.000,00 kn

Osigurana su sredstva za troškove korištenja prostora srednje škole koje redovito koriste Streljački klub »Goranin - Delnice« i Športski stolnoteniski klub »Petehovac«.

Članak 23.

U 2004. godini za potrebe provođenja programa Priznanja, nagrade i ostalog u Proračunu Grada Delnica za 2004 godinu osigurana su sredstva u iznosu od 172.000,00 kuna.

Članak 24.

Sredstvima za ostvarivanje ovog Programa raspolaže Gradonačelnik Grada Delnica kao naredbodavatelj za njegovo izvršenje.

Gradonačelnik vrši raspored predviđenih sredstava nositeljima odnosno korisnicima ovog Programa na temelju Plana Poglavarstva o isplati osiguranih sredstava iz proračuna Grada Delnica te na temelju prijedloga člana Poglavarstva zaduženog za područje športa.

Članak 25.

Ovaj Program objaviti će se u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije kada i stupa na snagu, a primjenjuje se od 1. siječnja 2004. godine.

Klasa: 620-01/03-01/02

Ur. broj: 2112-01-03-23

Delnice, 23. prosinca 2003.

GRADSKO VIJEĆE GRADA DELNICA

Predsjednik
Milivoj Tomac, dipl. ing., v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr