SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XII. - broj 17. Srijeda, 19. svibnja 2004.
GRAD DELNICE
15

21.

Na temelju članka 31.stavka 2. i članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01), članka 19. Statuta Grada Delnica (»Službene novine« broj 22/01) Gradsko vijeće Grada Delnica, na sjednici održanoj 4. svibnja 2004. godine donijelo je

ODLUKU
o naknadama koje se isplaćuju iz
Proračuna Grada Delnica

Članak 1.

Ovom se Odlukom uređuju i propisuju uvjeti i načini stjecanja prava na naknade koje se isplaćuju iz Proračuna Grada Delnica sukladno zakonu, ostalim propisima i aktima Grada.

Članak 2.

Pravo na naknadu imaju:

1. predsjednik Gradskog vijeća

2. članovi Gradskog vijeća i njegovih radnih tijela

3. članovi Poglavarstva i njegovih radnih tijela

Članak 3.

Predsjednik Gradskog vijeća ima pravo na naknadu za svoj rad u mjesečnom iznosu od 1.500,00 kuna neto.

Naknadu iz prethodnog stavka ovog članka može ostvariti i potpredsjednik Gradskog vijeća koji zamjenjuje Predsjednika u slučajevima kada on to ne može iz razloga spriječenosti, bolesti ili odsutnosti.

Za isti mjesec može se isplatiti samo jedna naknada iz stavka 1. ovog članka.

Članak 4.

Članovi Gradskog vijeća imaju pravo na naknadu za svoj rad u iznosu od 300,00 kuna neto mjesečno.

Članovi svih radnih tijela Gradskog vijeća imaju pravo na naknadu za svoj rad u iznosu od 80,00 kuna neto po sjednici radnog tijela na kojoj prisustvuju.

Predsjednici odnosno predsjedavajući radnih tijela Gradskog vijeća imaju pravo na nakanadu za svoj radu u iznosu od 130,00 kuna neto po sjednici radnog tijela na kojoj predsjedavaju.

Članak 5.

Članovi Poglavarstva Grada Delnica imaju pravo na naknadu za svoj rad u iznosu od 1.000,00 kuna neto mjesečno.

Od odredbe iz prethodnog stavka ovog članka izuzima se gradonačelnik odnosno predsjednik Poglavarstva koji profesionalno obavlja svoju dužnost i čija je naknada odnosno plaća regulirana posebnim propisima odnosno aktima Grada.

Članovi radnih tijela Poglavarstva imaju pravo na naknadu za svoj rad u iznosu od 80,00 kuna neto po sjednici radnog tijela na kojoj prisustvuje.

Predsjednici odnosno predsjedavajući radnih tijela Poglavarstva imaju pravo na naknadu za svoj rad u iznosu od 130,00 kuna neto po sjednici radnog tijela kojoj predsjedavaju.

Članak 6.

Sredstva za isplatu naknada propisanih ovom Odlukom isplaćuju se iz sredstava Proračuna Grada Delnica.

Isplatu naknada obavlja Jedinstveni upravni odjel Grada Delnica, Odsjek za proračun i financije na temelju službene evidencije o sudjelovanju u radu pojedinih tijela.

Članak 7.

Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje vrijediti Odluka o naknadi troškova vijećnicima i članovima radnih tijela Gradskog vijeća Grada Delnica (»Službene novine« Primorsko-goranske županije 22/01).

Članak 8.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 402-08/03-01/01

Ur. broj: 2112-01-04-03

Delnice, 04. svibnja 2004.

GRADSKO VIJEĆE GRADA DELNICA

Predsjednik
Milivoj Tomac, dipl. ing., v.r.


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr