SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XII. - broj 17. Srijeda, 19. svibnja 2004.
GRAD DELNICE
15

18.

Gradsko vijeće Grada Delnica, na temelju članka 9a. Zakona o financiranju javnih potreba u kulturi (»Narodne novine« broj 47/90 i 27/93), članka 35. Zakona o lokalnoj i regionalnoj (područnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01) te članka 19. Statuta Grada Delnica (»Službene novi

ne« broj 22/01) Gradsko vijeće Grada Delnica, na sjednici održanoj 23. prosinca 2004. godine donijelo je

PROGRAM
javnih potreba u kulturi u Gradu Delnicama
za 2004. godinu

Članak 1.

Programom javnih potreba u kulturi (u daljnjem tekstu: Program) utvrđuju se svi oblici promicanja kulture, kulturnih djelatnosti i manifestacija koji doprinose razvitku i unapređenju svekolikog kulturnog života u Gradu Delnicama.

Ovim Programom obuhvaćeni su redovni i dodatni programi kulturnih djelatnosti.

Ovim Programom financirat će se sljedeće:

1. REDOVNI PROGRAM KULTURNIH AKTIVNOSTI

2. DODATNI PROGRAMI KULTURNIH AKTIVNOSTI

Članak 2.

1. REDOVNI PROGRAM KULTUNIH AKTIVNOSTI obuhvaća;

1.1. NAKNADA DIRIGENT

1.2. NABAVA GLAZBALA

1.3. KUD DELNICE

Članak 3.

2. DODATNI PROGRAMI KULTURNIH AKTIVNOSTI obuhvaća;

2.1. KAZALIŠNE PREDSTAVE

2.2. LIKOVNE IZLOŽBE

2.3. KONCERTI

2.3.1. PARK ROCK 2

2.3.2. KLASIČNA GLAZBA

2.3.3. ZABAVNA GLAZBA

2.3.4. GALA KONCERT

2.3.5. BOŽIČNI KONCERT

2.3.6. KONCERT POVODOM DANA GRADA

2.3.7. MEĐUNARODNI PRAZNIK RADA - NASTUP

2.3.8. DAN DRŽAVNOSTI - NASTUP

2.3.9. DAN NEOVISNOSTI - NASTUP

2.4. PROMOCIJE, SUSRETI I PRIREDBE

2.4.1. PROMOCIJE KNJIŽEVNIH DJELA

2.4.2. MALA SOBA

2.4.3. SUSRET SVIRAČA HELIGONKI I MALIH SASTAVA

2.4.4. GORANKI GLASI

2.4.5. PRIREDBE UZ ZNAČAJNE DANE

2.4.6. DANI DJEČJE RADOSTI - POKLONI

2.4.7. DAN MRTVIH

2.5. IZDAVAŠTVO

2.5.1. RJEČNIK DELNIČKOG GOVORA - PRIPREMA

2.5.2. MONOGRAFIJA ŠKOLE

2.5.3. ČASOPIS ŠKARTOC

2.5.4. CIJENA VJERNOSTI - DAVOR GRGURIĆ

2.5.5. STRIP TERORIZAM - ŽELJKO MAJNARIĆ

2.5.6. GORANSKI POTI - ZDRAVKO MERKAŠ

2.5.7. PONOVNO ROĐENI - SLAVKO PLEŠE

2.6. KARNEVALSKE AKTIVNOSTI

2.6.1. IZRADA MASKI

2.6.2. SKOKOVI POD MASKAMA

2.6.3. RIJEČKI KARNEVAL

2.6.4. GRUPNA MASKA

2.6.5. AKTIVNOSTI UZ PROSLAVU DANA GRADA

2.7. OSTALO

2.7.1. PRAĆENJE PROJEKATA POJEDINACA

2.7.2. SREDSTVA REZERVE

2.7.3. SUFINANCIRANJE TROŠKOVA KORIŠTENJA RADNIČKOG DOMA

Članak 4.

Svrha Programa je omogućiti kulturnim udrugama i pojedincima, na području našega grada mogućnost rada i stvaranja kulturnih programa i aktivnosti koji su od značaja ponajprije za Grad Delnice, a onda i za Gorski kotar, Primorsko- goransku županiju i Republiku Hrvatsku.

Članak 5.

Program se provodi najvećim dijelom, kontinuirano kroz udruge u kulturi koje djeluju i rade na području Grada Delnica.

Članak 6.

Cilj Programa je promicanje kulture, kulturnih djelatnosti i manifestacija koje doprinose razvitku i unapređenju svekolikog kulturnog života na području Grada Delnica.

1) Osnovni ciljevi:

. Financiranje akcija i manifestacija u kulturi koje pridonose razvitku i promicanju kulturnog života i amaterizma u kulturi

. Poticanje kulturnog stvaralaštva djece, mladih i odraslih osoba

. Održavanje izložbi, manifestacija i ostalih kulturnih priredbi

2) Dodatni ciljevi:

. Djelatnost i poslovi ustanova kulture i udruge u kulturi, kao i pomaganje i poticanje umjetničkog i kulturnog stvaralaštva

. Unapređivanje knjižničarske djelatnosti

. Razvoj glazbeno-scenske i literarne djelatnosti

. Izdavaštvo

Članak 7.

Djelatnosti i programi iz ovog Programa od posebnog su značaja za Grad Delnice, te se sredstva potrebna za njihovo ostvarivanje osiguravaju u proračunu Grada Delnica.

Za potrebe potpunog provođenja svih aktivnosti vezanih uz ovaj Program u Proračunu Grada Delnica za 2004 godinu osigurana su sredstva u iznosu od 699.100,00 kuna.

Članak 8

Navedeni Program dijeli se u dva slijedeća pod programa:

1. REDOVNI PROGRAM KULTURNIH AKTIVNOSTI

2. DODATNI PROGRAMI KULTURNIH AKTIVNOSTI

Članak 9.

Cilj Programa redovnih kulturnih aktivnosti je omogućiti nesmetan i kontinuiran rad udruga i pojedinaca u njihovom radu na stvaranju kulturnih aktivnosti i djela.

Članak 10.

Program redovnih programa kulturnih aktivnosti provodi se tijekom cijele godine i to kroz nastupe, manifestacije i druge načine stvaralaštva u kulturi.

Redovni program kulturnih aktivnosti realizirati će se kroz udruge u kulturi, te kroz tri pod programa:

1. NAKNADA DIRIGENT

2. NABAVA GLAZBALA

3. KUD DELNICE

Članak 11.

Korisnici sredstava u programu redovnih kulturnih aktivnosti su:

. NARODNA KNJIŽNICA I
ČITAONICA 157.600,00 kn

Osigurana su sredstva za plaće i doprinose na plaću zaposlenima, te za nabavu novih knjiga.

. RADIO GORSKI KOTAR 150.000,00 kn

U skladu sa Ugovorom o sufinanciranju RADIA GORSKI KOTAR, Grad Delnice osigurao je navedeni iznos.

. DRUŠTVO NAŠA DJECA 5.000,00 kn

Osigurana su sredstva za redoviti rad i organizaciju manifestacija za djecu. Primarni cilj udruge je briga i skrb o djeci.

. UDRUGA MLADIH »ARTeria« 10.000,00 kn

Udruga mladih osnovana sa ciljem promicanja alternativnih načina izražavanja mladih, što je u dosadašnjem radu uspješno i obavljala.

Osigurana su sredstva za održavanje i osvježavanje web stranice udruge, za obilježavanje važnijih dana akcijama udruge, za eko akcije, te za redovito funkcioniranje udruge.

. MATICA HRVATSKA 3.000,00 kn

Osigurana su sredstva za pokriće troškova rada Matice hrvatske, kroz pokriće telefonskih i poštanskih troškova, te troškova za potreban materijal za redovito i normalno funkcioniranje.

. MESOPUSNO DRUŠTVO »PAUŠE« 4.000,00 kn

Osigurana sredstva se odnose na sufinanciranje troškova rada udruge.

. LIMENA GLAZBA 8.000,00 kn

Osigurana su sredstva za redoviti rad udruge, u vidu proba, nastupa koji nisu zasebno navedeni, te za pokriće ostalih troškova.

. NAKNADA DIRIGENTU 20.000,00 kn

Osigurana su sredstva za rad dirigenta u sklopu Limene glazbe Delnice, a prema ugovoru o djelu u svrhu vođenja redovitih i dodatnih proba, vođenja nastupa, te za zakonske obveze na navedenu naknadu.

. NABAVA GLAZBALA 9.000,00 kn

Osigurana su sredstva za nabavu glazbala za potrebe Limene glazbe Delnice. Potrebno je zamijeniti postojeće staro i u potpunosti amortizirano glazbalo.

. KUD DELNICE 75.000,00 kn

Osigurana sredstva se odnose na tri sekcije KUD - a, MJEŠOVITI PJEVAČKI ZBOR - 40.000,00 kn; TAMBURAŠKU SEKCIJU - 25.000,00 kn; te na FOLKLORNU SEKCIJU 10.000,00 kn.

Sredstva se odnose po sekcijama za slijedeće funkcije:

MJEŠOVITI PJEVAČKI ZBOR; za nabavu novih uniformi, za redovito funkcioniranje, za naknade voditelju, za troškove prijevoza članova na razna gostovanja te za sudjelovanje i organizaciju nastupa za Dan Grada, za sudjelovanje i organizaciju Božićnog koncerta, i za ostale nastupe tijekom godine.

TAMBURAŠKA SEKCIJA; za nabavu žica i trzalica, za naknadu voditelju, za redovito funkcioniranje, za troškove prijevoza članova na razna gostovanja te za sudjelovanje i organizaciju nastupa za Dan Grada, za sudjelovanje i organizaciju Božićnog koncerta, i za ostale nastupe tijekom godine.

FOLKLORNA SEKCIJA; za naknadu voditelju, za redovito funkcioniranje, za troškove prijevoza članova na razna gostovanja te za sudjelovanje i organizaciju nastupa za Dan Grada, za sudjelovanje i organizaciju Božićnog koncerta, i za ostale nastupe tijekom godine.

Članak 12.

U 2004. godini za potrebe provođenja Redovnog programa osigurana su u Proračunu Grada Delnica sredstva u iznosu od 441.600,00 kuna.

Članak 13.

Cilj Programa dodatnih kulturnih aktivnosti je ostvariti raznovrsnost i raznolikost kulturnih djelatnosti, kroz razne projekte na području Grada Delnica.

Članak 14.

Dodatni programi kulturnih aktivnosti realizirat će se tijekom cijele godine, kroz konkretne projekte u organizaciji kulturnih udruga.

Program dodatnih kulturnih aktivnosti sastoji se od sedam pod programa:

1. KAZALIŠNE PREDSTAVE

2. LIKOVNE IZLOŽBE

3. KONCERTI

4. PROMOCIJE, SUSRETI I PRIREDBE

5. IZDAVAŠTVO

6. KARNEVALSKE AKTIVNOSTI

7. OSTALO

Članak 15.

Korisnici sredstva u programu dodatnih kulturnih aktivnosti su:

. KAZALIŠNE PREDSTAVE 20.000,00 kn

Osigurana su sredstva za organizaciju kazališnih predstava tokom godine u Radničkom Domu.

. LIKOVNE IZLOŽBE 12.000,00 kn

Osigurana su sredstva za pokriće troškova održavanja i otvorenja likovnih izložbi.

. PARK ROCK 2 20.000,00 kn

Osigurana su sredstva za organizaciju open air festivala za mlade »Park Rock 2«, na kojem gostuju rock skupine pretežito sa područja Primorsko-goranske županije, ali i šire. Cilj projekta je da postane tradicionalna i prepoznatljiva manifestacija mladih Grada Delnica.

Open air festival »Park Rock 2« je u organizaciji udruge mladih »ARTeria«.

. KLASIČNA GLAZBA 5.000,00 kn

Osigurana su sredstva za održavanje koncerta klasične glazbe u organizaciji Osnovne glazbene škole »Ivo Tijardović«.

. ZABAVNA GLAZBA 5.000,00 kn

Osigurana su sredstva za održavanje koncerta zabavne glazbe u organizaciji Osnovne glazbene škole »Ivo Tijardović«.

. GALA KONCERT 2.000,00 kn

Osigurana su sredstva za organizaciju i održavanje »Gala koncerta« u organizaciji KUD Delnice, u povodu 30 godina rada mješovitog pjevačkog zbora.

. BOŽIČNI KONCERT 1.000,00 kn

Osigurana su sredstva za organizaciju i održavanje Božićnog koncerta u organizaciji i izvođenje Limene glazbe.

. KONCERT POVODOM DANA
GRADA 1.000,00 kn

Osigurana su sredstva za organizaciju i održavanje koncerta povodom Dana Grada, u organizaciji i izvođenje Limene glazbe.

. MEĐUNARODNI PRAZNIK RADA
- NASTUP 1.000,00 kn

Osigurana su sredstva za nastup Limene glazbe povodom Međunarodnog praznika rada.

. DAN DRŽAVNOSTI - NASTUP 1.000,00 kn

Osigurana su sredstva za nastup Limene glazbe povodom Dana Državnosti.

. DAN NEOVISNOSTI - NASTUP 1.000,00 kn

Osigurana su sredstva za nastup Limene glazbe povodom Dana Neovisnosti.

. PROMOCIJE KNJIŽEVNIH DJELA 5.000,00 kn

Osigurana su sredstva za organizaciju i održavanje književnih večeri i promocija književnih djela.

. MALA SOBA 10.000,00 kn

Osigurana su sredstva za organizaciju i održavanje multimedijalnog programa »MALA SOBA« u organizaciji Udruge mladih »ARTeria«.

Program »MALA SOBA« obuhvaća suvremeni ples i performanse, foto i video radionice, informatičke i web design radionice, radionicu slikanja na svili, grafite...

. SUSRET SVIRAČA HELIGONKI I MALIH
SASTAVA 5.000,00 kn

Osigurana su sredstva za održavanje Susreta svirača heligonki i malih sastava na Polanama, u organizaciji udruge GLAZBENI SUSRETI GORSKOG KOTARA.

. GORANSKI GLASI 5.000,00 kn

Osigurana su sredstva za održavanje glazbenih susreta »Goranski glasi 2004.«, te za sufinanciranje dijela izrade i izdavanja CD povodom 10 godina Goranskih glasa, u organizaciji Osnovne glazbene škole »Ivo Tijardović«.

. PRIREDBE UZ ZNAČAJNE DANE 5.000,00 kn

Osigurana su sredstva za organizacija priredbi vezanih uz značajnije dane za Grad Delnice i republiku Hrvatsku, a koji nisu određeni ovim programom.

. DANI DJEČJE RADOSTI - POKLONI 35.000,00 kn

Osigurana su sredstva za nabavku poklona i organizaciju kazališne predstave za djecu povodom Božićnih blagdana, u organizacije udruge »NAŠA DJECA«.

. DAN MRTVIH 1.000,00 kn

Osigurana su sredstva za nastup Limene glazbe povodom Dana Mrtvih.

. RJEČNIK DELNIČKOG GOVORA
- PRIPREMA 7.000,00 kn

Osigurana su sredstva za putne troškove, troškove telefona i pošte i ostale troškove autora u postupku prikupljanja podataka i izrade rječnika.

. MONOGRAFIJA ŠKOLE 15.000,00 kn

Osigurana su sredstva za sufinanciranje troškova izdanja knjige »Monografija škole - 140. obljetnica školstva«, u organizaciji Osnovne škole Fran Krsto Frankopan Brod na Kupi.

. ČASOPIS ŠKARTOC 10.000,00 kn

Osigurana su sredstva za sufinanciranje troškova izdavanja časopisa «škARToc», u izradi i organizaciji udruge mladih »ARTeria«.

. CIJENA VJERNOSTI - DAVOR
GRGURIĆ 10.000,00 kn

Osigurana su sredstva za sufinanciranje troškova izdanja knjige mladog delničkog autora Davora Grgurića, »Cijena vjernosti«.

. STRIP TERORIZAM - ŽELJKO
MAJNARIĆ 1.500,00 kn

Osigurana su sredstva za sufinanciranje izdanja stripa za odrasle »TERORIZAM«, od strane Željka Majnarića.

. GORANSKI POTI - ZDRAVKO
MERKAŠ 7.000,00 kn

Osigurana su sredstva za sufinanciranje izdanja knjige »GORANSKI POTI«, od strane Zdravka Merkaša.

. PONOVNO ROĐENI - SLAVKO
PLEŠE 4.000,00 kn

Osigurana su sredstva za sufinanciranje izdanja knjige »PONOVNO ROĐENI«, od strane Slavka Pleše.

. IZRADA MASKI 3.000,00 kn

Osigurana su sredstva za izradu maski za djecu, zbog odlaska na dječji karneval u organizaciji Dječjeg vrtića »Hlojkica«.

. SKOKOVI POD MASKAMA 2.000,00 kn

Osigurana su sredstva za pokriće dijela troškova organizacije i održavanja manifestacije skokova pod maskama na maloj delničkoj skakaonici na Gradskom stadionu, u organizaciji Mesopusnog društva »Pauše«.

. RIJEČKI KARNEVAL 3.000,00 kn

Osigurana su sredstva za pokriće dijela troškova odlaska i učestvovanja na Riječkom karnevalu Mesopusnog društva »Pauše«.

. GRUPNA MASKA 15.000,00 kn

Osigurana su sredstva za troškove izrade grupne maske Mesopusnog društva »Pauše«.

. AKTIVNOSTI UZ PROSLAVU DANA
GRADA 15.000,00 kn

Osigurana su sredstva za pokriće troškova organizacije i održavanje manifestacija povodom proslave Dana Grada, u organizaciji Mesopusnog društva »Pauše«.

. PRAĆENJE PROJEKATA
POJEDINACA 10.000,00 kn

Osigurana su sredstva za pokriće troškova projekata kod pojedinaca tokom godine.

. SREDSTVA REZERVE 10.000,00 kn

Osigurana su sredstva koja se koriste prilikom realizacije određenih programa koji nisu bili prijavljeni prilikom redovitog natječaja, a Grad Delnice odluči da su od značaja i interesa za Grad, te sredstva potrebna za materijalne i ine troškove.

. SUFINANCIRANJE TROŠKOVA
RADNIČKOG DOMA 10.000,00 kn

Osigurana su sredstva za sufinanciranje troškova nastalih korištenjem Radničkog doma.

Članak 16.

U 2004. godini za potrebe provođenja Dodatnog programa u Proračunu Grada Delnica osigurana su sredstva u iznosu 257.500,00 kuna.

Članak 17.

Sredstvima za ostvarivanje ovog programa raspolaže Gradonačelnik Grada Delnica kao naredbodavatelj za njegovo izvršenje.

Gradonačelnik vrši raspored predviđenih sredstava nositeljima odnosno korisnicima Programa na temelju prijedloga člana Poglavarstva zaduženog za područje kulture.

Članak 18.

Ovaj Program objavit će se u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije kada i stupa na snagu, a primjenjuje se od 1. siječnja 2004. godine.

Klasa: 610-01/03-01/01

Ur. broj: 2112-01-04-23

Delnice, 23. prosinca 2003.

GRADSKO VIJEĆE GRADA DELNICA

Predsjednik
Milivoj Tomac, dipl. ing., v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr