SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVIII. - broj 34. Ponedjeljak, 23. kolovoza 2010.
OPĆINA PUNAT
Moscenicka_draga-001

47.

Na temelju članka 32. Statuta Općine Punat (»Službene novine Primorsko-goranske županije«, broj 25/09 i 35/09), Općinsko vijeće Općine Punat, na sjednici održanoj 18. kolovoza 2010. godine donosi

ODLUKU
o izmjenama i dopunama Odluke o socijalnoj skrbi

Članak 1.

U Odluci o socijalnoj skrbi (»Službene novine Primorsko-goranske županije«, broj 41/05 i 36/09) u članku 13. stavku 1. točki 5a) riječi »školsku godinu 2009./2010.;« mijenjaju se i glase »školsku godinu 2010./2011.;«.

Članak 2.

U naslovu 5a) riječi »školsku godinu 2009./2010.« mijenjaju se i glase »školsku godinu 2010./2011.«.

Članak 3.

U članku 24.a stavcima 1., 2. i 4. riječi »školsku godinu 2009./2010.« mijenjaju se i glase »školsku godinu 2010./ 2011.«.

U stavku 6. riječi »30. rujna 2009. godine« mijenjaju se i glase »30. rujna 2010. godine«.

Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-05/10-01/6

Ur. broj: 2142-02-01-10-7

Punat, 18. kolovoza 2010.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE PUNAT

Predsjednik

Marijan Kereži, v. r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr