SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVIII. - broj 32. Petak, 6. kolovoza 2010.
GRAD VRBOVSKO
7

38.

Na temelju članka 90. Zakona o proračunu (»Narodne novine« broj 87/08), članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) područnoj samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08 i 36/09) i članka 31. Statuta Grada Vrbovskog (»Službene novine PGŽ« broj 27/09. i 31/09 - ispravak) Gradsko vijeće Grada Vrbovskog, na sjednici održanoj 29. srpnja 2010. godine donijelo je

ODLUKU
o davanju suglasnosti za kreditno zaduženje
Poduzetničkog centra d.o.o.

Članak 1.

Daje se suglasnost za zaduženje Poduzetničkog centra d.o.o. Vrbovsko putem kredita banke u iznosu od 2.500.000,00 kuna uključujući PDV na rok od 5 godina za financiranje izgradnje sušare, parionice i kotlovnice te kupnju opreme za iste na pilani u vlasništvu Poduzetničkog centra d.o.o. Vrbovsko.

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Službenim novinama PGŽ«.

Klasa: 350-01/10-01-41

Ur. broj: 2193-01-01/10-1

Vrbovsko, 29. srpnja 2010.

GRADSKO VIJEĆE GRADA VRBOVSKOG

Predsjednik
Dražen Mufić, dipl. ing., v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr