SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVIII. - broj 32. Petak, 6. kolovoza 2010.
GRAD BAKAR
7

34.

Na temelju članka 30. Statuta Grada Bakra (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 25/09 i 37/09) Gradsko vijeće Grada Bakra, na 14. sjednici održanoj 29. srpnja 2010. godine donijelo je

ODLUKU
o II. izmjenama i dopunama Odluke o zakupu poslovnog
prostora na području Grada Bakra

Članak 1.

Članak 17. stavak 1. Odluke o zakupu poslovnog prostora na području Grada Bakra (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 34/09 i 13/10) mijenja se i glasi:

»Obavijest o javnom natječaju iz članka 15. stavka 1. ove Odluke objavljuje se u dnevnom tisku, a cjelokupni tekst javnog natječaja objavljuje se na web stranici Grada Bakra i na oglasnoj ploči u gradu Bakru najmanje 15 (petnaest) dana prije održavanja javnog natječaja«.

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-05/10-01/06

Ur. broj: 2170-02-01-10-5

Bakar, 29. srpnja 2010.

GRADSKO VIJEĆE GRADA BAKRA

Predsjednik
Milan Rončević, v. r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr