SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVIII. - broj 32. Petak, 6. kolovoza 2010.
GRAD BAKAR
7

32.

Na temelju članka 48. i 49. Zakona o predškolskom odgoju i naobrazbi (»Narodne novine« broj 10/97 i 107/ 07) i članka 30. Statuta Grada Bakra (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 25/09. i 37/09) Gradsko vijeće Grada Bakra, na sjednici održanoj dana 29. srpnja 2010. godine donijelo je sljedeću

ODLUKU
O IZMJENI I DOPUNI ODLUKE
o mjerilima za naplatu usluga Dječjeg vrtića »Bakar«
od roditelja korisnika usluga

Članak 1.

U Odluci o mjerilima za naplatu usluga Dječjeg vrtića »Bakar« od roditelja korisnika usluga (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 52/09.) u članku 3. stavku 1. brišu se povlake 2. i 3.

Članak 2.

Članak 5. stavak 1. mijenja se i glasi:

»Roditelj-korisnik usluga Dječjeg vrtića koji ima prebivalište na području Grada Bakra sudjeluje u plaćanju pune mjesečne cijene usluga Dječjeg vrtića ovisno o duljini trajanja programa i to:

- za cjelodnevni boravak skupina vrtičke dobi 38,89% od pune mjesečne cijene,

- za cjelodnevni boravak skupina jasličke dobi 31,82% od pune mjesečne cijene.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-05/10-01/06

Ur. broj: 2170-02-01-10-7

Bakar, 29. srpnja 2010.

GRADSKO VIJEĆE GRADA BAKRA

Predsjednik
Milan Rončević, v. r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr