SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVIII. - broj 30. Petak, 23. srpnja 2010.
OPĆINA DOBRINJ
7

34.

Na temelju članka 16. Zakona o proračunu (»Narodne novine« broj 87/08), članka 31. i 92. Statuta Općine Dobrinj (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 35/09) i članka 35. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Općine Dobrinj (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 35/09) Vijeće Općine Dobrinj, na 10. sjednici održanoj dana 20. srpnja 2010. godine, donijelo je

I. IZMJENE GODIŠNJEG PROGRAMA
zdravstva, sporta i rekreacije na području Općine 
Dobrinj za 2010. godinu

Članak 1.

U Programu zdravstva, sporta i rekreacije na području Općine Dobrinj za 2010.godinu (»Službene novine PGŽ« broj 56/09) članak 2. mijenja se i glasi:

»Sredstva za provođenje aktivnosti iz prethodnog članka osiguravaju se u proračunu Općine Dobrinj za 2010. godinu i utrošit će se kako slijedi:

*tablica se nalazi na dnu stranice*

Članak 2.

Ove Izmjene programa primjenjuju se od dana objave u »Službenim novinama Primorsko goranske županije«.

Klasa: 400-08/10-161/01

Ur.broj: 2142-04-05-10-10

Dobrinj, 20. srpnja 2010.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE DOBRINJ

Predsjednik
Općinskog vijeća
Alen Šamanić, v. r.

 

I. Izmjene godišnjeg Programa zdravstva   © Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr