SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVIII. - broj 30. Petak, 23. srpnja 2010.
OPĆINA DOBRINJ
7

31.

Na temelju članka 28.stavak 1.Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 26/03 - proč. tekst, 82/04 i 178/04, 38/09 i 79/09), članka 9. i 48. Zakona o proračunu (»Narodne novine« broj 87/08), članka 31. i 92. Statuta Općine Dobrinj (»Službene novine PGŽ« broj 35/09) i članka 35. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Općine Dobrinj (»Službene novine PGŽ« broj 35/09), Općinsko vijeće Općine Dobrinj, na 10. sjednici održanoj dana 20. srpnja 2010. godine, donosi

PRVE IZMJENE PROGRAMA
održavanja komunalne infrastrukture u 2010. godini

Članak 1.

U Programu održavanja komunalne infrastrukture u 2010. godini (»Službene novine PGŽ« broj 56/09) članak 2. mijenja se i glasi:

»Prihodi utvrđeni ovim Programom su:

1. prihodi od komunalne naknade 635.000,00 kn

2. naknada za groblje 50.000,00 kn

3. naknada za koncesije 155.000,00 kn

3. ostali prihodi iz proračuna 3.489.000,00 kn

UKUPNO 4.329.000,00 kn«

Članak 2.

Članak 3. mijenja se i glasi:

»Rashodi obuhvaćaju sljedeće:

1. ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA

A. Održavanje javnih površina

Održavanje čistoće javnih površina i održavanje javnih zelenih površina temeljem ugovora o godišnjem održavanju ugovaraju se s trgovačkim društvom »Komun« d.o.o. u vlasništvu Općine Dobrinj, najvećim dijelom, na stavci: uređenje prostora koje podrazumijeva svakodnevno čišćenje javnih površina, zalijevanje, okopavanje i slično, te s trgovačkom društvom »Lumin« iz Krka za nasade većih površina javnih površina poput parkova i parkirališta te održavanja istih.

Čišćenje i održavanje se obavlja prema unaprijed planiranim ciklusima i potrebama, kako slijedi:

*tablica se nalazi na dnu stranice*

Članak 3.

Ove Izmjene Programa stupaju na snagu danom objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 400-08/10-161/01

Ur. broj: 2142-04-05-10-07

Dobrinj, 20. srpnja 2010.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE DOBRINJ

Predsjednik
Općinskog vijeća
Alen Šamanić, v.r.

 

Prve izmjene Programa održavanja   © Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr