SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVIII. - broj 30. Petak, 23. srpnja 2010.
OPĆINA DOBRINJ
7

26.

Na temelju članka 31. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 26/03- pročišćeni tekst, 82/04, 178/04, 38/09 i 79/09), članka 30. i 92. Statuta Općine Dobrinj (»Službene novine Primorske-goranske županije« broj 35/09) i članka 35. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Općine Dobrinj (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 35/09) Općinsko vijeće Općine Dobrinj, na 10. sjednici održanoj dana 20. srpnja 2010. godine, donijelo je

ODLUKU 
o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom 
doprinosu (»Službene novine PGŽ« broj 42/09)

Članak 1.

Članak 7. Citirane Odluke o komunalnom doprinosu mijenja se na način da sada glasi:

Područje Općine Dobrinj dijeli se, ovisno o pogodnosti položaja i stupnju opremljenosti objektima i uređajima komunalne infrastrukture, na dvije zone i to:

I. zonu čine naselja Čižići, Klimno, Soline i Šilo, kao i izdvojene građevine ili kompleksi koji se grade ili rekonstruiraju izvan zone izgradnje, a prema svojem položaju gravitiraju naprijed navedenim dijelovima naselja.

II. zonu čine sva ostala naselja kao i izdvojene građevine ili kompleksi koji se grade ili rekonstruiraju izvan zone izgradnje, a prema svojem položaju gravitiraju naprijed navedenim naseljima.

Članak 8. se mijenja na način da sada glasi:

Jedinična vrijednost komunalnog doprinosa po vrsti objekata i uređaja komunalne infrastrukture i po pojedinim zonama iz čl. 7. ove Odluke određuje se u kunama po m3 građevine i iznosi:

*tablica se nalazi na dnu stranice*

Članak 2.

Ostale odredbe ostaju nepromijenjene.

Članak 3.

Ova Odluka o izmjeni stupa na snagu osmog dana od objave u »Službenim novinama Primorsko goranske- županije«.

Klasa: 021-05/10-29/10

Ur.broj: 2142-04-01-10-4

Dobrinj, 20. srpnja 2010.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE DOBRINJ

Predsjednik
Općinskog vijeća
Alen Šamanić, v.r.

 

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke   © Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr