SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVIII. - broj 30. Petak, 23. srpnja 2010.
OPĆINA DOBRINJ
7

25.

Na temelju članka 114. stavak 5. Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara (»Narodne novine« broj 69/99, 151/ 03, 157/03 i 87/09) i članka 31. i 92. Statuta Općine Dobrinj (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 35/ 09) Općinsko vijeće Općine Dobrinj, na 10. sjednici održanoj 20. srpnja 2010. godine, donijelo je

ODLUKU
o spomeničkoj renti na području Općine Dobrinj

Članak 1.

Ovom Odlukom utvrđuju se obveznici i visina spomeničke rente.

Članak 2.

Obveznici spomeničke rente su fizičke i pravne osobe, obveznici poreza na dohodak ili poreza na dobit, koji obavljaju gospodarsku djelatnost u nepokretnom kulturnom dobru ili na području kulturno-povijesne cjeline.

Fizičke i pravne osobe koje u svom sastavu imaju poslovne jedinice (svako stalno mjesto obavljanja gospodarske djelatnosti) koje obavljaju djelatnost u nepokretnom kulturnom dobru ili na području kulturno-povijesne cjeline, obveznici su spomeničke rente za svaku poslovnu jedinicu.

Članak 3.

Osnovica spomeničke rente je korisna površina poslovnog prostora koji se nalazi u nepokretnom kulturnom dobru ili na području kulturno-povijesne cjeline.

Članak 4.

Spomenička renta plaća se mjesečno u minimalnom iznosu koji je utvrđen Zakonom o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara.

Članak 5.

Obveznici spomeničke rente moraju Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Dobrinj do 31. ožujka godine za koju se utvrđuje spomenička renta, dostaviti podatke o korisnoj površini poslovnih prostora koji se nalaze u nepokretnom kulturnom dobru ili na području kulturno- povijesne cjeline.

Članak 6.

Spomenička renta plaća se u godišnjem iznosu prema rješenju o utvrđivanju spomeničke rente koje donosi Jedinstveni upravni odjel Općine Dobrinj, u roku 15 dana od dana dostave rješenja o utvrđivanju spomeničke rente.

Članak 7.

Ako obveznik spomeničke rente počinje obavljati djelatnost tijekom godine ili prestaje, plaća godišnju spomeničku rentu za dio godine u kojoj je obavljao djelatnost.

Članak 8.

Svojstvo nepokretnog kulturnog dobra ili područja kulturno-povijesne cjeline, na temelju stručnog vrednovanja, utvrđuje rješenjem Ministarstvo kulture.

Članak 9.

Izuzetno od odredbe članka 6. obveznici plaćanja spomeničke rente mogu se osloboditi plaćanja na način za koji, na prijedlog Općinskog načelnika, Općinsko vijeće Općine Dobrinj ocjeni da su obvezniku otežani uvjeti poslovanja.

Članak 10.

U slučaju oslobođenja od plaćanja spomeničke rente iz članka 9. ove Odluke sredstva potrebna za održavanje kulturnih dobara u visini utvrđene spomeničke rente osigurat će se u Proračunu Općine Dobrinj iz sredstava poreznih prihoda.

Članak 11.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-05/10-29/10

Ur. broj: 2142-04-01-10-3

Dobrinj, 20. srpnja 2010.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE DOBRINJ

Predsjednik
Općinskog vijeća
Alen Šamanić, v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr