SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVIII. - broj 30. Petak, 23. srpnja 2010.
OPĆINA DOBRINJ
7

24.

Na temelju odredbi Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti (»Narodne novine« broj 138/06 i 43/09), članka 14., 31. i 92. Statuta Općine Dobrinj (»Službene novine Primorsko- goranske županije« broj 35/09) i članka 35. i 37. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Općine Dobrinj (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 35/09) Općinsko vijeće Općine Dobrinj, na 10. sjednici održanoj dana 20. srpnja 2010. godine, donijelo je

ODLUKU
o ugostiteljskoj djelatnosti na području 
Općine Dobrinj

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovom Odlukom o ugostiteljskoj djelatnosti (u daljnjem tekstu: Odluka) propisuje se:

- radno vrijeme ugostiteljskih objekata na području Općine Dobrinj,

- prostor na kojem mogu biti ugostiteljski objekti u kiosku, kontejneru, nepokretnom vozilu i priključnom vozilu, šatoru, na klupi, kioscima i sličnim napravama opremljenim za pružanje ugostiteljskih usluga i

- zabrana usluživanja alkoholnih pića,

- kampiranje izvan kampova.

II. RADNO VRIJEME UGOSTITELJSKIH OBJEKATA

Članak 2.

Ugostiteljski objekti na području Općine Dobrinj sukladno Zakonu o ugostiteljskoj djelatnosti mogu raditi:

- iz skupine »Restorani« i »Barovi« od 6.00 do 24.00 sata,

- iz skupine »Barovi« koji ispunjavaju uvjete za rad noću sukladno posebnim propisima, samo u zatvorenim prostorima, od 21.00 do 6.00 sati,

- iz skupine »Restorani« i »Barovi« koji se nalaze izvan naseljenih područja naselja od 0.00 do 24.00 sata,

- iz skupine »Objekti jednostavnih usluga« od 6.00 do 24.00 sata.

U razdoblju od 1. svibnja do 30. rujna, objekti iz stavka 1. alineja 1. i alineja 4. ovog članaka, mogu raditi svakodnevno od 6.00 do 2.00 sata.

Ugostiteljskim objektima iz alineje 3. ovog članka smatraju se ugostiteljski objekti koji se nalaze na udaljenosti većoj od 1.000,00 metara od najbližeg stambenog objekta i udovoljavaju svim zakonskim uvjetima zaštite od buke.

Članak 3.

Općinski načelnik može, iznimno od članka 2. ove Odluke, na zahtjev ugostitelja za pojedine ugostiteljske objekte iz skupine »Restorani« i »Barovi« rješenjem odrediti drugačije radno vrijeme radi organiziranja prigodnih proslava (doček Nove godine, vjenčanje i slična događanja).

Članak 4.

Općinski načelnik će po službenoj dužnosti za pojedine ugostiteljske objekte rješenjem najduže za 2 sata odrediti raniji završetak radnog vremena od onog propisanog člankom 2. ukoliko ugostiteljski objekt učestalo ometa noćni odmor ili javni red i mir ili ako vlasnik ugostiteljskog objekta podnese zahtjev za raniji završetak radnog vremena.

III. PROSTORI NA KOJIMA MOGU BITI UGOSTITELJSKI OBJEKTI U KIOSKU, KONTEJNERU, NEPOKRETNOM VOZILU I PRIKLJUČNOM VOZILU, ŠATORU, NA KLUPI, KOLICIMA I SLIČNIM NAPRAVAMA

Članak 5.

Prostori na kojima mogu biti ugostiteljski objekti u kiosku, kontejneru, nepokretnom vozilu i priključnom vozilu, šatoru, na klupi, kolicima i sličnim napravama za pružanje ugostiteljskih usluga moraju biti na udaljenosti većoj od 100 metara od postojećeg ugostiteljskog objekta, osim ukoliko se ne radi o održavanju manifestacija, sajmova, prigodnih priredbi i slično.

Objekti za pružanje ugostiteljskih usluga iz stavka 1. ovog članka mogu se postavljati na javnim i privatnim površinama, ali samo uz suglasnost Općinskog načelnika kojim se utvrđuju svi uvjeti postavljanja predmetnih naprava.

Komunalni redar naredit će uklanjanje naprava iz stavka 1. ovog članka ukoliko su iste postavljene suprotno odredbama ove Odluke odnosno bez suglasnosti Općinskog načelnika.

IV. ZABRANA USLUŽIVANJA ALKOHOLNIH PIĆA

Članak 6.

U ugostiteljskim objektima zabranjuje se usluživanje alkoholnih pića svakodnevno 6.00 do 8.00 sati.

V. KAMPIRANJE IZVAN KAMPOVA

Članak 7.

Na području Općine Dobrinj dozvoljeno je kampiranje izvan kampova iz skupine »Kampovi i druge vrste za smještaj« prilikom održavanja sportskih, kulturno-umjetničkih i sličnih manifestacija koje se održavaju na području Općine Dobrinj.

Općinsko vijeće će utvrditi prilikom kojih manifestacija i na kojim prostorima je dozvoljeno kampiranje iz stavka 1. ovog članka, te uvjete koje ti prostori moraju zadovoljavati i vrijeme trajanja takvog kampiranja.

VI. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 8.

Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o ugostiteljskoj djelatnosti na području Općine Dobrinj (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 22/07, 52/07 i 42/09).

Članak 9.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-05/10-29/10

Ur. broj: 2142-04-01-10-2

Dobrinj, 20. srpnja 2010.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE DOBRINJ

Predsjednik
Općinskog vijeća
Alen Šamanić, v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr