SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XII. - broj 17. Srijeda, 19. svibnja 2004.
GRAD DELNICE
15

22.

Na temelju članka 12. Zakona o komunalnom gospodarstvu-pročišćeni tekst (»Narodne novine« broj 26/03), članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01), članka 19. Statuta Grada Delnica (»Službene novine« broj 22/01) te članka 42a. Odluke o odvodnji i pročišćavanju otpadnih voda (»Službene novine« broj 11/00 i 10/04), Gradsko vijeće Grada Delnica, na sjednici održanoj 4. svibnja 2004. godine, donosi

ODLUKU
o dodjeli koncesije za obavljanje komunalne djelatnosti »crpljenje i odvoz fekalija iz septičkih, sabirnih i crnih jama« na području Grada Delnica

Članak 1.

Koncesija za obavljanje komunalne djelatnosti »crpljenje i odvoz fekalija iz septičkih, sabirnih i crnih jama« dodjeljuje se obrtniku Milivoju Juraniću iz Delnica, Kuti 4, vlasniku OBRTA »JURANIĆ«, a temeljem provedenog javnog natječaja.

Članak 2.

Koncesija za obavljanje komunalne djelatnosti iz čl.1. ove Odluke dodjeljuje se na vrijeme od 5 (pet) godina počevši od dana sklapanja Ugovora o koncesiji.

Članak 3.

Naknada za koncesiju iznosi 50rihoda ostvarenih od obavljanja djelatnosti iz ove Odluke i plaća se početkom kalendarske godine za proteklu godinu.

Članak 4.

Gradsko poglavarstvo Grada Delnica sklopit će ugovor o koncesiji s obrtnikom Milivojem Juranićem. Cjenik komunalne usluge sastavni je dio ove Odluke.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 363-01/04-01/09

Ur. broj: 2112-01-04-03

Delnice, 4. svibnja 2004.

GRADSKO VIJEĆE GRADA DELNICA

Predsjednik
Milivoj Tomac, dipl. ing., v. r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr