SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVIII. - broj 30. Petak, 23. srpnja 2010.
GRAD MALI LOŠINJ
7

42.

Na temelju članka 32. Statuta Grada Malog Lošinja (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 26/ 09 i 32/09) i članka 6. stavak 2. Zakona o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 28/10) Gradsko Vijeće Grada Malog Lošinja, na sjednici održanoj dana 20. srpnja 2010. godine, donosi

ODLUKU
o naknadi za rad gradonačelnika i zamjenika
gradonačelnika koji dužnost obnašaju
bez zasnivanja radnog odnosa

Članak 1.

Ovom Odlukom određuje se visina naknade za rad gradonačelnika i zamjenika gradonačelnika koji dužnost obnaša bez zasnivanja radnog odnosa.

Članak 2.

Naknadu za rad gradonačelnika i zamjenika gradonačelnika Grada Malog Lošinja čini umnožak koeficijenta i osnovice za obračun naknade.

Članak 3.

Koeficijenti iz članka 2. ove Odluke iznose

- gradonačelnik 2,27

- zamjenik gradonačelnika 1,9.

Članak 4.

Osnovica za izračun naknade iz članka 2. ove Odluke jednaka je osnovici za izračun plaće državnih dužnosnika.

Članak 5.

Rješenja o utvrđivanju naknade za rad gradonačelnika i zamjenika gradonačelnika donosi pročelnik upravnog tijela nadležnog za kadrovske poslove.

Članak 6.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 120-01/10-01/07

Ur. broj: 2213/ 01-01-10-4

Mali Lošinj, 20. srpnja 2010.

GRAD MALI LOŠINJ
GRADSKO VIJEĆE

Predsjednik
Anto Nedić, prof., v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr