SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVIII. - broj 30. Petak, 23. srpnja 2010.
GRAD MALI LOŠINJ
7

40.

Na temelju članka 30. stavak 4. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 26/03 - proč. tekst do 79/09) i članka 32. Statuta Grada Malog Lošinja (»Službene novine PGŽ« broj 26/09 i 32/09) Gradsko vijeće Grada Malog Lošinja, na sjednici održanoj dana 20. srpnja 2010. godine, donijelo je

I. IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA
gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture
za 2010. godinu

Članak 1.

U Programu gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2010. godinu na području Grada Malog Lošinja (»Službene novine PGŽ« broj 54/09) u daljnjem tekstu: Program u članku 2. stavku 1. točka 1. mijenja se i glasi:

»Kapitalni projekt sanacije odlagališta Kalvarija

Ukupno planirana sredstva 362.661,49 kn

- iz viška prihoda 275.661,49

- iz vlastitih sredstava proračuna 87.000,00«

točka 2. mijenja se i glasi:

»Projekt proširenja kanalizacije u Velom Lošinju

Ukupno planirana sredstva 500.000,00 kn

- iz viška sredstava povrata poreza na dohodak«

točka 3. mijenja se i glasi:

»Izgradnja objekata komunalne infrastrukture - projekt Jadran koji se financira iz namjenskih sredstava ostvarenih od naknade koja se plaća po cijeni od 2,33 kn po m3, za izgradnju kanalizacije na obali Priko i pročišćivač na Kijcu

Ukupno planirana sredstva 9.602.905,92 kn

- iz viška od prethodnih godina 6.602.905,92 kn

- iz vlastitih sredstava Proračuna 3.000.000,00 kn«

dodaje se točka 7. koja glasi:

»Izgradnja vodoopskrbe otoka Ilovika

Ukupno planirana sredstva 575.679,17 kn

- iz viška prihoda iz prethodnih godina«

Članak 2.

Članak 3. Programa mijenja se i glasi: »Građenje pristupne ceste infrast. Skladišna zona Kalvarija III. faza sa izgradnjom infrastrukture, planirana vrijednost radova 1.910.000,00 kn, iz viška prihoda iz prošle godine 1.260.000,00 kn, komunalnog doprinosa 650.000,00 kn, kapitalne pomoći PGŽ 100.000,00 kn.«

Članak 3.

Članak 9. Programa mijenja se i glasi: »Projekt nerazvrstane ceste Bočac-Vresikovo u visini od 150.000,00 kn, od čega sredstva komunalnog doprinosa 50.000,00 kn i 100.000,00 kn iz vlastitih sredstava Proračuna.«

Članak 4.

Članak 11. Programa mijenja se i glasi: »Kapitalni projekt cesta D-100 u kojem je uključeno prelaganje magistralnog cjevovoda, javna rasvjeta i imovinskopravna pitanja u ukupnom iznosu od 700.000,00 kn, iz vlastitih sredstava Proračuna«.

Članak 5.

Članak 12. Programa mijenja se i glasi: »Parterno uređenje Rive Priko 700.000,00 kn iz komunalnog doprinosa«.

Članak 6.

Članak 13. Programa mijenja se i glasi: »parkiralište Nova obala u Malom Lošinju u iznosu od 100.000,00 kn, sredstva komunalnog doprinosa, projektna dokumentacija«.

Članak 7.

Članak 14. Programa briše se.

Članak 8.

Članak 15. Programa mijenja se i glasi: »Kapitalni projekt ribarske luke na Tovaru u iznosu 100.000,00 kn odnosi se na geodetske izmjere za pripremu idejnog rješenja i projektne dokumentacije, kapitalne pomoći Proračuna«.

Članak 9.

Kapitalni projekt pristupna cesta za stanove na Kalvariji u iznosu 500.000,00 kn, od čega 200.000,00 kn iz sredstva komunalnog doprinosa i 300.000,00 kn iz vlastitih prihoda Proračuna.

Članak 10.

Kapitalni projekt Pristupne ceste na Susku u iznosu od 300.000,00 kn, sredstva komunalnog doprinosa.

Članak 11.

Sufinanciranje kapitalnog projekta izgradnje rive na Iloviku - I. faza, ukupno planirana sredstva 500.000,00 kn iz vlastitih prihoda.

Članak 12.

Članak 18. Programa mijenja se i glasi:

»Ukupna sredstva za ostvarivanje ovog Programa utvrđuju se u iznosu od 19.251.246,58 kn od čega se 3.100.000,00 kn odnosi na prihod po osnovi komunalnog doprinosa, Fond zaštite okoliša i energetsku učinkovitost sufinancirat će projekte u iznosu 280.000,00 kn, Ministarstvo poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja 180.000,00 kn, sredstva projekta Jadran u iznosu 9.602.905,92 kn i sredstava Proračuna Grada Malog Lošinja u iznosu 6.088,340,66 kn.«

Članak 13.

Svi ostali članci Programa ostaju nepromijenjeni.

Članak 14.

Ove Izmjene i dopune stupaju na snagu danom objave u »Službenim novinama PGŽ«.

Klasa: 363-02/10-01/16

Ur. broj: 2213/01-01-10-4

Mali Lošinj, 20. srpnja 2010.

GRAD MALI LOŠINJ
GRADSKO VIJEĆE

Predsjednik
Anto Nedić, prof., v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr