SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVIII. - broj 28. Srijeda, 14. srpnja 2010.
OPĆINA BAŠKA
73

35.

Temeljem članka 87. Zakona o proračunu (»Narodne novine« broj 87/08) i članaka 16. i 29. Statuta Općine Baška (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 28/09), Općinsko vijeće Općine Baška, na sjednici održanoj 6. srpnja 2010. godine, donijelo je

ODLUKU
o prihvaćanju investicije (kapitalnog projekta)
Općine Baška

Članak 1.

Prihvaća se investicija (kapitalni projekt) Općine Baška - Izgradnja jaslica i dječjeg vrtića.

Članak 2.

Vrijednost investicije (kapitalnog projekta) iz članka 1. ove Odluke obuhvaća izgradnju i opremanje i iznosi

9.350.000,00 kuna
(devetmilijunatristopedesettisućakuna)

Članak 3.

Utvrđuju se izvori sredstava za financiranje kako slijedi:


IZVORI
FINANCIRANJA


2010.

UKUPNO
PO
IZVORIMA

NOVČANI KREDIT

6.400.000,00

6.400.000,00

MINISTARSTVO
MORA, PROMETA I
INFRASTRUKTURE

1.370.000,00

1.370.000,00

DRUGI IZVORI
FOND ZA
ENERGETIKU

1.008.000,00

1.008.000,00

HOTELI BAŠKA DD

500.000,00

500.000,00

VLASTITI PRIHODI

72.000,00

72.000,00

SVEUKUPNA
ULAGANJA

9.350.000,00

9.350.000,00

Članak 4.

Stupanjem na snagu ove Odluke stavlja se izvan snage Odluka o prihvaćanju investicije (kapitalnog projekta) Općine Baška (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 12/09).

Članak 5.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

 

Klasa: 021-05/10-01/6

Ur. broj: 2142-03-10-3

Baška, 6. srpnja 2010.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE BAŠKA

Predsjednik
mr. sc. Ivan Juranić, dr. med., v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr