SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVIII. - broj 28. Srijeda, 14. srpnja 2010.
OPĆINA BAŠKA
73

34.

Temeljem članka 14. Zakona o proračunu (»Narodne novine« broj 87/08) i članka 29. Statuta Općine Baška (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 28/ 09), Općinsko vijeće Općine Baška, na sjednici održanoj 6. srpnja 2010. godine, donosi

ODLUKU
o izmjeni i dopuni Odluke o izvršavanju Proračuna
Općine Baška za 2010. godinu

Članak 1.

U Odluci o izvršavanju Proračuna Općine Baška za 2010. godinu (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 57/09) članak 22. mijenja se i glasi:

»Općina Baška može se zadužiti i davati suglasnosti i jamstva za zaduživanje sukladno pozitivnim propisima.

Općina Baška može se zadužiti samo za investiciju koja se financira iz proračuna, a koju potvrdi predstavničko tijelo uz prethodnu suglasnost Vlade.

Ugovor o zaduživanju sklapa načelnik na osnovi donesenog proračuna, uz prethodno mišljenje ministra financija i suglasnost Vlade.

Ukupna godišnja obveza po osnovi zaduživanja može iznositi najviše do 20% ostvarenih prihoda u godini koja prethodi godini u kojoj se zadužuje, umanjenih za iznose primljenih domaćih i inozemnih pomoći i donacija, za prihode iz posebnih ugovora i po posebnim propisima, te za iznose domaćeg i inozemnog zajma. U iznos ukupne godišnje obveze uključen je iznos prosječnog godišnjeg anuiteta po kreditima i zajmovima, obveze na osnovi izdanih vrijednosnih papira i danih jamstava i suglasnosti koje se uključuju u opseg zaduživanja iz prethodnih godina, te nepodmirene dospjele obveze iz prethodnih godina.

U 2010. godini Općina Baška će se zadužiti do iznosa od 6.400.000,00 kn za financiranje izgradnje dječjeg vrtića i jaslica.

Iznos godišnjeg anuiteta za prethodno zaduženje iznosi 100.100,00 kn. Dug po prethodnom zaduženju iznosi 332.584,49 kn. Očekivani iznos ukupnog duga s osnove obveza po kreditu na kraju proračunske godine iznosi će 8.464.576,37 kn od čega:

- glavnice prema odobrenim kreditima 6.675.433,41 kn

- kamate po odobrenim kreditima 1.789.142,96 kn.

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-05/10-01/6

Ur. broj: 2142-03-10-4

Baška, 6. srpnja 2010.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE BAŠKA

Predsjednik
Općinskog vijeća
mr. sc. Ivan Juranić dr. med., v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr