SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XII. - broj 17. Srijeda, 19. svibnja 2004.
OPĆINA SKRAD
20

19.

Na temelju članka 5., 6. i 7. Zakona o izmjenama Zakona o političkim strankama (»Narodne novine« broj 36/01), a u svezi s člankom 2. Proračuna Općine Skrad za 2004. godinu (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 34/ 03) i članka 15. Statuta Općine Skrad (»Službene novine« broj 24/01) Općinsko vijeće Općine Skrad, na sjednici održanoj 7. svibnja 2004. godine, donijelo je

ODLUKU
o izmjeni Odluke o raspoređivanju sredstava za rad
političkih stranaka zastupljenih u Općinskom vijeću
Općine Skrad u 2004. godini

Članak 1.

U članku 6. Odluke o raspoređivanju sredstava za rad političkih stranaka zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Skrad u 2004. godini (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 14/04) zarez se mijenja u točku, a riječi »a primjenjuje se od 1. siječnja 2004. godine.« brišu se.

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 006-01/04-01/01

Ur. broj: 2112/04-04-01-02

Skrad, 10. svibnja 2004.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE SKRAD

Predsjednik
Dubravko Grbac, v.r.

 

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=87&mjesto=51311&odluka=19
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr