SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVIII. - broj 27. Ponedjeljak, 5. srpnja 2010.
GRAD VRBOVSKO

35.

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj samoupravi i upravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01, 106/03, 129/ 05, 109/07, 125/08 i 36/09), članka 31. Statuta Grada Vrbovskog (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 27/09 i 31/09) i članka 15. Odluke o zakupu poslovnog prostora u vlasništvu Grada Vrbovskog (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 4/10) Gradsko vijeće Grada Vrbovskog, na sjednici održanoj 29. lipnja 2010. godine donijelo je

RJEŠENJE
o imenovanju članova Povjerenstva za provedbu
javnog natječaja za davanje u zakup poslovnih prostora
u vlasništvu Grada Vrbovskog

I.

Za članove Povjerenstva za provedbu javnog natječaja za davanje u zakup poslovnih prostora u vlasništvu Grada Vrbovskog, na vrijeme od četiri godine, odnosno do kraja mandata ovog Gradskog vijeća Grada Vrbovskog, imenuju se:

1. Petar Vujnović - predsjednik

2. Nikola Mamula - član

3. Boris Gudac - član

4. Šein Brinjak - član

5. Ljiljana Vignjević - član.

II.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objaviti će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 372-03/10-01-35

Ur. broj: 2193-01-03/10-01

Vrbovsko, 29. lipnja 2010.

GRADSKO VIJEĆE GRADA VRBOVSKOG

Predsjednik

Gradskog vijeća

Dražen Mufić, dipl. ing., v. r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr