SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVIII. - broj 26. Četvrtak, 1. srpnja 2010.
GRAD BAKAR
73

30.

Na temelju članka 53. Statuta Grada Bakra (»Službene novine PGŽ« broj 25/09 i 37/09) i članka 10. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 86/08), a u skladu s Odlukom o Proračunu Grada Bakra za razdoblje 2010. - 2012. godine (»Službene novine PGŽ« broj 51/09), Gradonačelnik Grada Bakra, na sjednici Kolegija održanoj dana 1. srpnja 2010. godine donosi

ODLUKU
o izmjenama i dopunama Plana prijma
u službu u upravna tijela Grada Bakra za 2010. godinu

Članak 1.

U Planu prijma u službu u upravna tijela Grada Bakra za 2010. godinu (»Službene novine PGŽ« broj 11/10) (dalje Plan prijma) članak 4. briše se.

Članak 2.

U članku 6. Plana prijma iza podstavka »Portir-domar ........ 1 izvršitelj« dodaje se podstavak koji glasi:

»- Administrativni referent . . . . . . . . . . . . . 1 izvršitelj«

Članak 3.

Ova Odluka o izmjenama i dopunama Plana prijma objavljuje se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije« i na web stranici Grada Bakra.

Klasa: 022-01/10-01/25

Ur. broj: 2170-02-03-10-6

Bakar, 1. srpnja 2010.

Gradonačelnik Grada Bakra
Tomislav Klarić, v. r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr