SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVIII. - broj 25. Srijeda, 30. lipnja 2010.
OPĆINA PUNAT

35.

Na temelju članka 32. Statuta Općine Punat (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 25/09 i 35/09), a u svezi s člankom 5. stavkom 1. Zakona o sigurnosti prometa na cestama (»Narodne novine« broj 67/08), Općinsko vijeće Općine Punat, na sjednici 21. lipnja 2010. godine donosi

ODLUKU
o izmjeni i dopuni Odluke o uređenju prometa
na području Općine Punat

Članak 1.

U Odluci o uređenju prometa na području Općine Punat (»Službene novine Primorsko-goranske županije« 46/09), mijenja se članak 6. te sada glasi:

»Članak 6.

Kao javna parkirališta u naselju Punat i Stara Baška utvrđuju se:

1) Parkirališta s naplatom u naselju Punat:

- parkiralište broj 1: Obala, od brodogradilišta do istezališta,

- parkiralište broj 2:

a) Obala, rubno u parku kod istezališta,

b) Obala, rubno uz park Ladići.

- parkiralište broj 3: Obala, od kioska »Tisak« do ribarnice,

- parkiralište broj 4: Obala, uz prometnicu uz park do Lučke kapetanije i nasuprot kioska »Tisak«,

- parkiralište broj 5: Obala, kod svjetionika,

- parkiralište broj 6: Obala, na platou obalnog zida »Pod gušternu« od autobusnog stajališta do Hotela »Park«,

- parkiralište broj 7:

a) iza autobusnog stajališta, bočno i ispred stambene zgrade,

b) iza kioska i na okretištu autobusnog stajališta,

- parkiralište broj 8.: uz zgradu Narodnog doma (Novi put i Ulica Ivana Gorana Kovačića),

- parkiralište broj 9: u Ulici Ivana Gorana Kovačića, ispred stambeno-poslovne građevine »Božac«,

- parkiralište broj 10: u Ulici 17. travnja, od križanja s Ulicom Matije Gupca do Starog Klanca (uz zapadni rub ulice),

- parkiralište broj 11: Placa (Vela placa),

- parkiralište broj 12: u Ulici 17. travnja od brodogradilišta do križanja s Putom Vele vode,

- parkiralište broj 13: Stara placa,

- parkiralište broj 14: Novi put (parkiralište kod starog dječjeg vrtića),

- parkiralište broj 15: parkiralište u dijelu ulice Obala, neposredno uz ogradni zid depadanse »Kvarner« i objekta Obala 105.

2) Parkirališta bez naplate u naselju Punat:

- u Ulici kralja Zvonimira (na lokaciji predviđenoj za dom za starije i nemoćne osobe),

- uz mjesno groblje Sv. Blaž, za potrebe pogreba i uređenja groblja, grobova i grobnica,

3) Parkirališta s naplatom u naselju Stara Baška:

- parkiralište broj 1: »Portić« u lučici,

- parkiralište broj 2: na području Koromačno,

- parkiralište broj 3: kod crkve,

- parkiralište broj 4: kod škole.

Parkirna mjesta za vozila opskrbe (dostave) s ograničenjem parkiranja od 30 minuta, utvrđuju se:

a) na Placi jedno parkirno mjesto (kod crkvice sv. Roka),

b) uz kružni tok kod ribarnice dva parkirna mjesta,

c) ispred ribarnice dva parkirna mjesta,

d) na ulazu u pješačku zonu u ulici Obala jedno parkirno mjesto (preko puta zgrade pošte),

e) ispred Lučke kapetanije jedno parkirno mjesto,

f) na parkiralištu kod svjetionika (Punćale) jedno parkirno mjesto,

g) jedno parking mjesto za Hrvatsku poštu sjeverno od kioska »Tisak«.

Dostava na potezu od kružnog toka »Pod gušternu« do kružnog toka ispred depadanske »Kvarner« može se odvijati u vremenu do 10,30 sati, dok se dostava na Šetalištu Antona Žic - Ulivina može odvijati u vremenu do 9:00 sati.

Dva parkirna mjesta za taksi vozila utvrđuju se uz kiosk »Tisak« uz park prema moru.

Parkirališta od broja 1 do 12 iz točke 1. stavka 1. ovog članka te parkiralište broj 1. iz točke 3. stavka 1. ovog članka naplaćuju se putem koncesionara.

Parkirališta pod brojevima 13, 14 i 15 iz točke 1. stavka 1. ovog članka i parkirališta pod brojevima 3 i 4 iz točke 3. stavka 1. ovog članka naplaćuju se putem ugovora o zakupu javne površine za parkiranje, dok se parkiralište pod brojem 2 iz točke 3. stavka 1. ovog članka naplaćuje putem dnevne naplate. Visinu naknade (zakupnine) za zakup javne površine za parkiranje, dnevne naknade te broj parkirnih mjesta određuje općinski načelnik odlukom.

Na parkiralištima iz stavka 1. ovog članka, zabranjuje se parkiranje teretnih vozila, autobusa, priključnih vozila, radnih strojeva i zaprežnih vozila.

Izuzetak od stavka 7. ovog članka čine autobusi koji se u naselju Punat mogu parkirati na parkiralištu broj 6 najduže dva sata, dok se u naselju Stara Baška mogu parkirati isključivo na okretištu autobusa prije ulaska u naselje Stara Baška. Parkirani autobusi ne smiju imati upaljene motore duže od 10 minuta.«

Članak 2.

Ovlašćuje se Odbor za statutarno-pravna pitanja da izradi pročišćeni tekst Odluke o uređenju prometa na području Općine Punat.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-05/10-01/4

Ur. broj: 2142-02-01-10-6

Punat, 21. lipnja 2010.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE PUNAT

Predsjednik
Marijan Kereži, v. r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr