SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVIII. - broj 25. Srijeda, 30. lipnja 2010.
OPĆINA PUNAT

34.

Na temelju članka 32. Statuta Općine Punat (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 25/09 i 35/09), a u svezi sa člankom 10. Zakona o trgovini (»Narodne novine« broj 87/08 i 116/08), Općinsko vijeće Općine Punat, na sjednici održanoj 21. lipnja 2010. godine donosi

ODLUKU
o izmjeni i dopuni Odluke o trgovini na malo
izvan prodavaonica

Članak 1.

U Odluci o trgovini na malo izvan prodavaonica (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 11/08 i 19/10) u članku 3. stavku 2. alineje 1 - 3 postaju alineje 2 - 4, te se dodaje alineja 1 koja glasi:

»- na lokaciji iza pošte (z.č. 7633): prodaja dekorativnih predmeta, nakita, suvenira i prirodne kozmetike«.

Članak 2.

Ovlašćuje se Odbor za statutarno-pravna pitanja Općine Punat da izradi pročišćeni tekst Odluke o trgovini na malo izvan prodavaonica.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-05/10-01/4

Ur. broj: 2142-02-01-10-5

Punat, 21. lipnja 2010.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE PUNAT

Predsjednik
Marijan Kereži, v. r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr