SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVIII. - broj 25. Srijeda, 30. lipnja 2010.
OPĆINA PUNAT

30.

Na temelju članka 114. stavka 1. Zakona o trgovačkim društvima (»Narodne novine« broj 111/93, 34/99, 121/99, 52/00 - Odluka USRH, 118/03, 107/07, 146/08 i 137/09), a u vezi s člankom 71. stavkom 2. Zakona o ustanovama (»Narodne novine« broj 76/93, 29/97 - ispravak i 35/08) i članka 32. Statuta Općine Punat (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 25/09 i 35/09), Općinsko vijeće Općine Punat, na sjednici održanoj 21. lipnja 2010. godine donosi

ODLUKU
o prihvaćanju Odluke o imenovanju likvidatora Ustanove »Centar za održivi razvoj otoka Sjevernog Jadrana«

Članak 1.

Općina Punat prihvaća Odluku o imenovanju likvidatora Ustanove »Centar za održivi razvoj otoka sjevernog Jadrana«.

(Odluka o imenovanju likvidatora sastavni je dio ove Odluke)

Članak 2.

Ovlašćuje se općinski načelnik da u ime Općine Punat potpiše Odluku iz članka 1. ove Odluke.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-05/10-01/4

Ur. broj: 2142-02-01-10-10

Punat, 21. lipnja 2010.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE PUNAT

Predsjednik
Marijan Kereži, v. r.


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr