SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVIII. - broj 25. Srijeda, 30. lipnja 2010.
OPĆINA MATULJI

24.

Na temelju članka 89. Stavka 1., članka 52. Stavka 1. i članka 56. Zakona o financiranju vodnog gospodarstva (»Narodne novine« broj 153/09) i članka 32. Statuta Općine Matulji (»Službene novine Primorsko-goranske županije« br. 26/09 i 38/09 - ispravak) Općinsko vijeće Općine Matulji, na sjednici održanoj dana 24. lipnja 2010. godine donosi

ODLUKU
o izmjenama i dopunama Odluke o visini naknade
za razvoj

I

U točki 1. stavak 2. Odluke o visini naknade za razvoj (»Službene novine PGŽ« broj 14/2010), na kraju rečenice umjesto točke dolazi zarez te se dodaje tekst: »u ukupnom iznosu od 4,00 kune/m3 isporučene vode«.

II.

U točki II. stavak 1. iza riječi »iz točke I.« dodaje se »stavak 2.«

U točki II. dodaje se stavak 2. koji glasi:

»Radi dinamike dospijeća obveza po kreditu za I fazu s jedne strane i dinamike izgradnje II. faze, Komunalac d.o.o. će iznose prikupljene naknade, iz stavka 1. i 2. ove točke, preraspodjeljivati na način da osigura pravovremeno podmirenje obveza po kreditu I. faze, kao i podmirenje obveza za izgradnju II. faze, za objekte koji se odnose na područje Općine Matulji, što znači premoštavanje istovremenog manjka ili viška sredstava za predviđene namjene.«.

III.

U točki IV. na kraju rečenice umjesto točke dolazi zarez te se dodaje tekst: »u skladu sa točkom 2. stavak 2. ove Odluke.«.

IV.

U točki V. stavak 1. briše se riječ »dnevno« a na kraju rečenice umjesto točke dolazi zarez te se dodaje tekst: »u skladu sa točkom 2. stavak 2. ove Odluke.«.

V.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 011-01/10-01/02

Ur. broj. 2156-04-10-01

Matulji, 24. lipnja 2010.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE MATULJI

Predsjednik

Željko Grbac, oec., v. r.

 

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=678&mjesto=51211&odluka=24
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr