SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVIII. - broj 25. Srijeda, 30. lipnja 2010.
OPĆINA MATULJI

23.

Na temelju članka 26. stavka 3. Zakona o vodama (»Narodne novine« broj 153/09) i članka 32. Statuta Općine Matulji (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 26/09, 36/09 - ispravak), Općinsko vijeće Općine Matulji, na sjednici održanoj dana 24. lipnja 2010. godine donosi

PLAN GRADNJE VODNIH GRAĐEVINA
za razdoblje od 2010. do 2012. godine

Članak 1.

Ovim planom utvrđuju se vrste vodnih građevina koje se planiraju graditi u razdoblju 2010.-2012. godine kao i izvori sredstava za financiranje gradnje.

Članak 2.

U razdoblju 2010.-2012. godine na području Općine Matulji planira se graditi sljedeće vodne građevine:

*tablica se nalazi na dnu stranice*

Članak 3.

U Proračunima Općine Matulji za razdoblje 2010.- 2012. godine osigurati će se sredstva za gradnju vodnih građevina iz članka 2. ove Odluke.

Članak 4.

Odlukom Općinskog vijeća od 30. ožujka 2010. godine visina naknade za razvoj iz koje se osiguravaju sredstva za otplatu kredita I. faze Projekta zaštite od onečišćenja voda na priobalnom području, pod-projekt Opatija- Lovran-Matulji i za izgradnju objekata i uređaja i otplatu kredita II. Faze Projekta zaštite od onečišćenja voda na priobalnom području, podprojekt Opatija-Lovran-Matulji, iznosi ukupno 4,00 kuna po m3 isporučene vodne usluge i to:

- 1,92 kune/m3 isporučene vodne usluge koristi se za otplatu kredita iz I. faze Projekta zaštite od onečišćenja voda na priobalnom području, pod-projekt Opatija- Lovran-Matulji,

- 2,08 kuna/m3 isporučene vodne usluge koristi se za izgradnju objekata i uređaja i otplatu kredita prema Planu gradnje komunalnih vodnih građevina iz II. faze Projekta zaštite od onečišćenja voda na priobalnom području, pod-projekt Opatija-Lovran-Matulji.

Članak 5.

Neutrošena sredstva naknade za razvoj prikupljena za izgradnju vodnih građevina I. faze Jadranskog projekta, temeljem Odluke o namjenskom povećanju cijene vode za 4 kn/m3 za financiranje izgradnje objekata sanitarne kanalizacije Liburnijske rivijere i zaleđa od 24. srpnja 2003. godine, namjenjuju se za izgradnju građevina iz članka 2. ove Odluke.

Članak 6.

Plan gradnje vodnih građevina provodi Komunalac d.o.o. Opatija koji u provedbi ima prava i obveze investitora, a o čemu će kvartalno izvještavati Općinsko vijeće Općine Matulji.

Članak 7.

Ovaj Plan stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 325-01/08-01/1

Ur. broj: 2156-04-10-157

Matulji, 24. lipnja 2010.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE MATULJI

Predsjednik

Željko Grbac, oecc., v. r.

 

Plan gradnje vodnih građevina   


http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=678&mjesto=51211&odluka=23
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr