SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVIII. - broj 25. Srijeda, 30. lipnja 2010.
OPĆINA BAŠKA

31.

Temeljem članka 31. st. 7. i st. 9. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 26/03 - pročišćeni tekst, 82/04, 110/04, 38/09, 79/09) i članka 29. Statuta Općine Baška (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 28/09), Općinsko vijeće Općine Baška, na sjednici održanoj 8. lipnja 2010. godine, donijelo je

ODLUKU
o izmjeni i dopuni
Odluke o komunalnom doprinosu

Članak 1.

U Odluci o komunalnom doprinosu (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 21/07, 56/09) članak 4. stavak 2. mijenja se i glasi:

»(2) Za zone iz prethodnog stavka utvrđuju se jedinične vrijednosti komunalnog doprinosa po vrsti objekata i uređaja komunalne infrastrukture, iskazane u kunama po m3 građevine (kn/m3), kako slijedi:

*tablica se nalazi na dnu stranice*

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-05/10-01/4

Ur. broj: 2142-03-10-4

Baška, 8. lipnja 2010.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE BAŠKA

Predsjednik

Mr. sc. Ivan Juranić, dr. med., v. r.

Odluka o izmjeni i dopuni Odluke   © Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr