SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVIII. - broj 25. Srijeda, 30. lipnja 2010.
OPĆINA BAŠKA

29.

Temeljem članka 5. Uredbe o postupku davanja koncesijskih odobrenja na pomorskom dobru (»Narodne novine« broj 36/04, 63/08) i članka 49. Statuta Općine Baška (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 28/09), općinski načelnik Općine Baška, dana 18. svibnja 2010. godine, donio je

IV. IZMJENE I DOPUNE
Plana upravljanja pomorskim dobrom na području
Općine Baška u 2010. godini

I.

U Planu upravljanja pomorskim dobrom na području Općine Baška u 2010. godini, klasa: 342-01/10-01/11, urbroj: 2142-03-10-1, od 08. veljače 2010. godine, I. Izmjenama i dopunama Plana upravljanja pomorskim dobrom na području Općine Baška u 2010. godini, klasa: 342-01/ 10-01/11, urbroj: 2142-03-10-5, od 22. ožujka 2010. godine, II. Izmjenama i dopunama Plana upravljanja pomorskim dobrom na području Općine Baška u 2010. godini, klasa: 342-01/10-01/11, urbroj: 2142-03-10-9, od 01. travnja 2010. godine i III. Izmjenama i dopunama Plana upravljanja pomorskim dobrom na području Općine Baška u 2010. godini, klasa: 342-01/10-01/11, urbroj: 2142-03-10-11, od 14. travnja 2010. godine, u točki IV., kolonama »DJELATNOSTI« i »MIKROLOKACIJA«:

 

*tablica se nalazi na dnu stranice*

 

II.

Ove IV. izmjene i dopune Plana upravljanja pomorskim dobrom na području Općine Baška stupaju na snagu danom donošenja, a primjenjuju se nakon ishođenja potvrde nadležnog tijela Primorsko-goranske županije do 31. prosinca 2010. godine i objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 342-01/10-01/11

Ur. broj: 2142-03-10-16

Baška, 18. svibnja 2010.

OPĆINA BAŠKA

Općinski načelnik

Toni Juranić, dipl. oec., v. r.

 

IV. Izmjene i dopune Plana   © Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr