SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVIII. - broj 23. Srijeda, 16. lipnja 2010.
GRAD BAKAR

29.

Na temelju članka 23. stavka 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03 - pročišćeni tekst, 82/04 i 178/04 i 38/09) i članka 30. Statuta Grada Bakra (»Službene novine Primorsko-goranske županije«, broj 25/09 i 37/09) Gradsko vijeće Grada Bakra, na sjednici održanoj dana 11. lipnja 2010. godine donijelo je

ODLUKU
o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnoj naknadi

Članak 1.

U Odluci o komunalnoj naknadi (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 50/09) u članku 13. dodaje se stavak 3. koji glasi:

»Kao dodatna mjera poticanja gospodarstva vrijednost boda se umanjuje za 10% i iznosi 0,45 kn/m2, a za djelatnosti sljedeće oznake, a sukladno članku 8. Odluke, i to kako slijedi:

33 - popravak i instaliranje strojeva i opreme

20 - proizvodnja kemikalija i kemijskih proizvoda

21 - proizvodnja osnovnih farmaceutskih proizvoda i farmaceutskih pripravaka

22 - proizvodnja proizvoda od gume i plastike

23 - proizvodnja ostalih nemetalnih mineralnih proizvoda

24 - proizvodnja metala

25 - Proizvodnja gotovih metalnih proizvoda, osim strojeva i opreme

26 - Proizvodnja računala i optičkih proizvoda

27 - Proizvodnja električne opreme

28 - Proizvodnja strojeva i uređaja, d.n.

29 - Proizvodnja motornih vozila, prikolica i poluprikolica

30 - Proizvodnja ostalih prijevoznih sredstava

10 - Proizvodnja prehrambenih proizvoda

11 - Proizvodnja pića

13 - Proizvodnja tekstila

14 - Proizvodnja odjeće

15 - Proizvodnja kože i srodnih proizvoda

16 - Prerada drva i proizvoda od drva i pluta, osim namještaja; proizvodnja proizvoda od slame i pletarskih materijala

17 - Proizvodnja papira i proizvoda od papira

31 - Proizvodnja namještaja

32 - Ostala prerađivačka industrija.«

Članak 2.

Članak 15. mijenja se i glasi:

»Računi za komunalnu naknadu za poslovne prostore izdaju se mjesečno i imaju rok dospijeća 10-og u mjesecu za prethodni mjesec.

Računi za komunalnu naknadu za stambene prostore izdaju se svaka dva mjeseca i imaju rok dospijeća 20-og u mjesecu za prethodna dva mjeseca.«

Članak 3.

Odredbe iz članka 1. ove Odluke primjenjuju se na obračun komunalne naknade za mjesec lipanj do mjeseca prosinca 2010. godine.

Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu osam dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Odredba iz članka 1. ove Odluke ostaje na snazi do 31. prosinca 2010. godine.

Klasa: 021-05/10-01/05

Ur. broj: 2170-02-01-10-5

Bakar, 11. lipnja 2010.

GRADSKO VIJEĆE GRADA BAKRA

Predsjednik
Milan Rončević, v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr