SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XII. - broj 17. Srijeda, 19. svibnja 2004.
GRAD VRBOVSKO
11

10.

Na temelju članka 48. stavka 4. i 5. Zakona o predškolskom odgoju i naobrazbi (»Narodne novine« broj 19/97) i članka 29. Statuta Grada Vrbovskog (»Službene novine« broj 26/01), Gradsko vijeće Grada Vrbovskog, na sjednici 30. travnja 2004. godine, donijelo je

ODLUKU
o participaciji korisnika usluga u troškovima
dječjeg vrtića

Članak 1.

Ovom Odlukom utvrđuju se mjerila za participaciju roditelja-korisnika usluga u troškovima 9 satnog programa Dječjeg vrtića »BAMBI« Vrbovsko.

Članak 2.

Roditelji - korisnici usluga vrtića u troškovima vrtića participiraju do 35 0znosa prihoda plaća po članu domaćinstva u mjesecu prije upisa djeteta u Dječji vrtić.

Donja granica patricipacije roditelja je 225,00 kuna, a gornja granica je 450,00 kuna mjesečno.

U vrijeme kada dijete ne pohađa vrtić jer roditelji koriste godišnji odmor plaća se 300d utvrđene cijene.

Članak 3.

Roditelji - korisnici usluga imaju pravo na sljedeće olakšice:

a) 100% - za dijete roditelja invalida Domovinskog rata,

b) 100% - za dijete s poteškoćama u razvoju,

c) 100% - ako su korisnici prava na pomoć za uzdržavanje,

d) 100% - za treće dijete istog roditelja u vrtiću

e) 50% - za drugo dijete istog roditelja u vrtiću

f) 50% - za liječničkom potvrdom opravdano odsustvo djeteta zbog bolesti duže od dva tjedna.

Članak 4.

O pravima na olakšice iz članka 3. ove Odluke povodom zahtjeva korisnika odlučuje ravnatelj Dječjeg vrtića »Bambi« Vrbovsko na temelju predočenih dokaza i službenih evidencija vrtića.

Kod utvrđivanja prava na olakšice na pitanja koja nisu rješena ovog Odlukom shodno se primjenjuju odredbe Zakona o socijalnoj skrbi.

Članak 5.

Korisnici prava na olakšice dužni su u roku od osam dana prijaviti ravnatelju svaku promjenu koja utječe na ostvarivanje prava na olakšicu.

U cilju praćenja ispunjavanja uvjeta o ostvarivanju prava na olakšicu, korisnici prava na olakšicu dužni su ravnatelju svakih šest mjeseci dostavljati sve potrebne dokumente o ispunjavanju ovom Odlukom propisanih uvjeta.

Članak 6.

Korisnik usluge pripadajuće troškove uplaćuje u korist žiro-računa Dječjeg vrtića.

Članak 7.

Stupanjem na snagu ove Odluke stavlja se izvan snage Odluka o participaciji korisnika usluga u troškovima dječjeg vrtića (»Službene novine« broj 5/01).

Članak 8.

Ova odluka stupa na snagu danom objave u »Službenim novinama«, a primjenjuje se od 1. lipnja 2004. godine.

KLASA: 601-02/04-01-3

URBROJ: 2193-01-01/01-1

Vrbovsko, 30. travnja 2004.

GRADSKO VIJEĆE GRADA VRBOVSKOG

Predsjednik

Gradskog vijeća

Slavko Medved, v. r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr