SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XII. - broj 17. Srijeda, 19. svibnja 2004.
GRAD VRBOVSKO
11

9.

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01) i članka 29. Statuta Grada Vrbovskog (»Službene novine« broj 26/01), Gradsko vijeće Grada Vrbovskog, na sjednici 30. travnja 2004. godine, donosi

ODLUKU
o formiranju nove poslovne zone i usvajanju
programa zone

Članak 1.

U cilju bržeg gospodarskog razvoja, povećanja zaposlenosti lokalnog stanovništva, dugoročnog rješavanja potreba poduzetnika za poslovnim prostorom na području Grada Vrbovskog te omogućavanja poduzetnicima zajedničko korištenje pripadajuće komunalne infrastrukture pristupa se formiranju nove poslovne zone u naselju Vrbovsko.

Članak 2.

Usvaja se Program razvoja poduzetničke zone Vrbovsko koji je izradio Project Management Consulting d.o.o. za izradu marketinških, financijskih i ekonomskih analiza i prognoza Rijeka.

Članak 3.

Sredstva potrebna za izgradnju nove poduzetničke zone osigurat će se dijelom iz sredstava Gradskog proračuna, a dijelom iz sredstava potpore za programe razvoja poduzetničkih zona Primorsko-goranske županije i Ministarstva gospodarstva, rada i poduzetništva.

Članak 5.

Ova odluka stupa na snagu danom objave u »Službenim novinama«.

Klasa: 350-01/04-01-3

Ur. broj: 2193-01-01/04-01-

Vrbovsko, 30. travnja 2004.

GRADSKO VIJEĆE GRADA VRBOVSKOG

Predsjednik

Gradskog vijeća

Slavko Medved, v. r.

 

ISPRAVAK - GODINA XII . broj 41. Petak, 17. prosinca 2004.

Na temelju članka 9

Na temelju članka 9. i 12. Zakona o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma (»Narodne novine« broj 30/94), Skupština Turističke zajednice Općine Vrbovsko, po prethodnoj suglasnosti Ministarstva mora, turizma, prometa i razvitka, Klasa: 334-03/04-03/02; Ur. broj: 530- 05-04-02 od 16. ožujka 2004. godine, na sjednici 10. prosinca 2004. godine donosi

STATUTARNU ODLUKU
o izmjenama Statuta
Turističke zajednice Općine Vrbovsko

Članak 1.

Naziv Statuta Turističke zajednice Općine Vrbovsko (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 3/ 95) mijenja se i glasi »Statut Turističke zajednice Grada Vrbovskog«.

Članak 2.

U cijelom tekstu Statuta riječi »Općina Vrbovsko« zamjenjuju se riječima »Grad Vrbovsko« u odgovarajućem padežu.

Članak 3.

Članak 4. mijenja se i glasi:

»Naziv Zajednice je: Turistička zajednica Grada Vrbovskog. Skraćeni naziv Zajednice je TZG Vrbovsko. Sjedište zajednice je u Vrbovskom, Ul. Ivana Gorana Kovačića 74.«

Članak 4.

Članak 5. mijenja se i glasi:

»Zajednica ima pečat okruglog oblika, s nazivom i sjedištem Turistička zajednica Grada Vrbovskog.«

Članak 5.

Ovaj Statut stupa na snagu danom objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Broj: 120/04

Vrbovsko, 10. prosinca 2004.

Predsjednica
Turističke zajednice
Općine Vrbovsko
Irena Brinjak, v. r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr