SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVIII. - broj 22. Srijeda, 9. lipnja 2010.
OPĆINA KOSTRENA

32.

Na temelju članka 30. Statuta Općine Kostrena (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 26/09) Općinsko vijeće Općine Kostrena na sjednici održanoj 31. svibnja 2010. godine, donijelo je

ODLUKU
o utvrđivanju naknade za rad vijećnika Općinskog vijeća
i članova stalnih radnih tijela

Članak 1.

Ovom Odlukom utvrđuju se način i uvjeti stjecanja prava na naknadu za rad vijećnika Općinskog vijeća (u nastavku: vijećnika) te članova stalnih radnih tijela Općinskog vijeća i Općinskog načelnika Općine Kostrena.

Članak 2.

Vijećniku pripada mjesečna naknada u neto iznosu od 1.400,00 kuna.

Članak 3.

Predsjedniku Općinskog vijeća pripada mjesečna naknada u neto iznosu od 3.600,00 kuna.

Potpredsjednicima Općinskog vijeća pripada naknada u neto iznosu od 2.400,00 kuna.

Isplata novčane naknade iz stavka 1. i 2. ovog članka isključuje isplatu nadoknade iz članka 2. ove Odluke.

Članak 4.

Članu stalnog radnog tijela Općinskog vijeća koji nije iz redova vijećnika, i članu stalnog radnog tijela Općinskog načelnika, pripada naknada u neto iznosu od 450,00 kuna, i to za mjesec u kojem je održana barem jedna sjednica radnog tijela kojeg je član.

Članak 5.

Ako vijećnik neopravdano izostane sa sjednice Vijeća, odnosno ako član radnog tijela neopravdano izostane sa sjednice radnog tijela, ne ostvaruje pravo na naknadu za mjesec u kojem je neopravdano izostao.

Neopravdanim izostankom iz stavka 1. ovog članka smatra se svaki izostanak koji nije prijavljen i obrazložen službeniku općinske uprave koji prati rad vijeća, ili predsjedniku vijeća, odnosno predsjedniku stalnog radnog tijela, najkasnije dan prije održavanja sjednice.

Članak 6.

Vijećniku i članu stalnog radnog tijela pripada dnevnica za službena putovanja u zemlji i inozemstvu, kao i troškovi putovanja sukladno pravu koje ostvaruju službenici općinske uprave utvrđeni sukladno važećim propisima.

Članak 7.

Izrazi koji se koriste u ovoj Odluci, a koji označavaju rod, bez obzira u kojem rodu su korišteni, na jednak način obuhvaćaju muški i ženski rod.

Članak 8.

Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o utvrđivanju naknade za rad vijećnika Općinskog vijeća, plaće ili naknade općinskog načelnika i zamjenika načelnika, i naknade članova stalnih radnih tijela (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 2/03, 22/ 05, 46/09).

Članak 9.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-05/10-01/2

Ur. broj: 2170-07-01-10-32

Kostrena, 31. svibnja 2010.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE KOSTRENA

Predsjednica
Ankica Lörinc, prof., v. r.

 

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=675&mjesto=51221&odluka=32
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr