SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVIII. - broj 22. Srijeda, 9. lipnja 2010.
OPĆINA KOSTRENA

30.

Na temelju članka 6. stavak 2. Zakona o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 28/10) i članka 30. Statuta Općine Kostrena (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 26/ 09), Općinsko vijeće Općine Kostrena, na sjednici održanoj 31. svibnja 2010. godine donijelo je

ODLUKU
o naknadi za rad općinskog načelnika i zamjenika
općinskog načelnika koji dužnost obnašaju bez zasnivanja radnog odnosa

Članak 1.

Ovom Odlukom određuju se visina naknade za rad općinskog načelnika i zamjenika općinskog načelnika (u nastavku teksta: dužnosnici) koji dužnost obavljaju bez zasnivanja radnog odnosa.

Članak 2.

Dužnosnik koji dužnost obavlja bez zasnivanja radnog odnosa ima pravo na naknadu za rad u bruto iznosu od 50 % umnoška koeficijenta za obračun plaće dužnosnika koji odnosnu dužnost obavlja profesionalno i osnovice za obračun plaće.

Članak 3.

Rješenja o utvrđivanju naknade za rad dužnosnika koji dužnost obavljaju bez zasnivanja radnog odnosa donosi pročelnik Upravnog odjela za opću upravu i društvene djelatnosti.

Članak 4.

Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti članak 4. i članak 7. Odluke o utvrđivanju naknade za rad vijećnika Općinskog vijeća, plaće ili naknade općinskog načelnika i zamjenika načelnika, i naknade članova stalnih radnih tijela (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 2/03, 22/05, 46/09).

Članak 5.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-05/10-01/2

Ur. broj: 2170-07-01-10-31

Kostrena, 31. svibnja 2010.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE KOSTRENA

Predsjednica
Ankica Lörinc, prof., v. r.

 

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=675&mjesto=51221&odluka=30
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr