SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVIII. - broj 22. Srijeda, 9. lipnja 2010.
OPĆINA BAŠKA

25.

Temeljem odredbi članka 39. Zakona o proračunu (»Narodne novine« broj 87/08) i članka 29. Statuta Općine Baška (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 28/09) Općinsko vijeće Općine Baška, na sjednici održanoj 19. svibnja 2010. godine donijelo je

I. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA OPĆINE BAŠKA ZA 2010. GODINU I PROJEKCIJA ZA 2011. I 2012. GODINU

*tablica se nalazi na dnu stranice*

 

Članak 1.

U Proračunu Općine Baška za 2010. godinu i projekciji za 2011. i 2012. godinu (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 57/09) članak 1. mijenja se i glasi:

Članak 2.

U proračunu Općine Baška za 2010. godinu i projekciji za 2011. i 2012. godinu planirani prihodi i primici, te rashod i izdaci, iskazani su u Računu prihoda i rashoda, Računu financiranja i Raspoloživim sredstvima iz prethodnih godina kako slijedi:

Članak 3.

I. izmjene i dopune Proračuna Općine Baška za 2010. godinu i projekcija za 2011. i 2012. godinu stupaju na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama

Primorsko-goranske županije«

Klasa: 021-05/10-01/2

Ur.broj: 2142-03-10-2

Baška, 19. svibnja.2010

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE BAŠKA
Predsjednik
Općinskog vijeća

mr. sc. Ivan Juranić, dr. med., v.r.

 

I. Izmjene i dopune Proračuna Općine   © Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr