SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVIII. - broj 22. Srijeda, 9. lipnja 2010.
GRAD VRBOVSKO

31.

Na temelju članka 7. Zakona o socijalnoj skrbi (»Narodne novine« broj 73/97, 27/02, 59/01, 82/01, 103/03, 44/06 i 79/07) i članka 31. Statuta Grada Vrbovskog (»Službene novine PGŽ« broj 27/09 i 31/09) Gradsko vijeće Grada Vrbovskog, na svojoj sjednici 31. svibnja 2010. godine, donosi

ODLUKU
o sufinanciranju prijevoza učenika srednjih škola

Članak 1.

Ovom Odlukom utvrđuje se kriteriji i način sufinanciranja troškova javnog prijevoza odnosno posebnog linijskog prijevoza redovitih učenika srednjih škola u školskoj godini 2010./2011.

Pod javnim prijevozom učenika iz stavka 1. ove točke podrazumijeva se prijevoz od mjesta prebivališta učenika do mjesta škole i od mjesta škole do mjesta prebivališta i to sredstvima redovitog putničkog javnog linijskog prijevoza (autobus i vlak).

Pod posebnim linijskim prijevozom učenika podrazumijeva se prijevoz učenika od i do škole autobusima odnosno iznimno osobnim vozilo, (8+1) na osnovi sklopljenog pisanog ugovora između naručitelja prijevoza i prijevoznika na relacijama na kojima nije organiziran odgovarajući javni prijevoz.

Ukoliko učenik ima mogućnost korištenja prijevoza vlakom i autobusom Grad će sufinancirati trošak prijevoza vlakom.

Članak 2.

Kriteriji za ostvarivanje prava financiranja troškova javnog prijevoza su:

- da učenik ima prijavljeno prebivalište na području Grada Vrbovskog i svakodnevno putuje do škole izvan mjesta prebivališta,

- da je učenik u školskoj godini 2010./2011. upisao i redovito pohađa srednju školu,

- da udaljenost od mjesta prebivališta učenika do mjesta škole, odnosno do prve linije javnog prijevoza, iznosi više od 5 kilometara.

Pravo financiranja troškova javnog prijevoza prema kriterijima iz stavka 1. ove točke ne ostvaruje učenik koji je smješten u učeničkom domu.

Članak 3.

Učenici koji ispunjavaju uvjete iz članka 2. ove Odluke ostvaruju pravo na:

1. besplatan prijevoz do škole ako su upisani u neki od redovitih programa Željezničke tehničke škole Moravice,

2. sufinanciranje troškova prijevoza u iznosu 50% cijene mjesečne učeničke karte za odgovarajuće relacije na kojima koriste usluge prijevoza za vrijeme trajanja nastave, praktične nastave, odnosno stručne prakse.

Ukoliko ne postoji mogućnost korištenja mjesečne karte, učeniku se priznaje pravo na dnevnu kartu za dane kada je obvezatan doći u školu ili na praktičnu nastavu, odnosno stručnu praksu.

Ako praktična nastava, odnosno stručna praksa traje duže od ostalog dijela nastave učenici iz stavka 1. i 2. ove točke imaju pravo na financiranje troškova prijevoza na praktičnu nastavu, odnosno stručnu praksu za vrijeme trajanja praktične nastave odnosno stručne prakse, a najduže za jedan mjesec od završetka ostalog dijela nastavnog plana i programa.

Članak 4.

Redoviti učenici srednjih škola s područja Grada Vrbovskog koji se školuju izvan mjesta prebivališta (Grada Vrbovskog) i privremeno borave u mjestu gdje se održava redovita nastava, imaju pravo na sufinanciranje troškova prijevoza u visini 50% cijene povratne karte javnog prijevoza (vlak, autobus) prema važećem cjeniku prijevoznika, u odlasku i povratku u mjesto školovanja dva puta mjesečno za jednu školsku godinu sukladno članku 1. stavak 4. ove Odluke.

Članak 5.

Sredstva za izvršenje ove odluke osigurat će se u proračunima Grada Vrbovskog za 2010. i 2011. godinu.

Članak 6.

Pravo na subvenciju prijevoza učenika ostvaruje se na temelju rješenja Jedinstvenog upravnog odjela Grada Vrbovskog.

Redoviti učenici srednjih škola dužni su podnijeti zahtjev za subvencioniranje prijevoza na propisanom obrascu s priloženom odgovarajućom dokumentacijom.

Zahtjevi iz stavka 2. ove Odluke dostavljaju se Jedinstvenom upravnom odjelu do 20. u mjesecu za idući mjesec.

Odobreni iznos subvencije uplaćuje se na tekući ili žiro račun korisnika subvencije.

Članak 7.

Ova odluka stupa na snagu danom objave u »Službenim novinama PGŽ«.

Klasa: 402-07/10-01-87

Ur. broj: 2193-01-01/10-1

Vrbovsko, 31. svibnja 2010.

GRADSKO VIJEĆE GRADA VRBOVSKOG

Predsjednik
Gradskog vijeća
Dražen Mufić, dipl. ing., v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr