SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVIII. - broj 22. Srijeda, 9. lipnja 2010.
GRAD VRBOVSKO

30.

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08 i 36/09), članka 6. stavka 2. Zakona o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 28/10) i članka 31. Statuta Grada Vrbovskog (»Službene novine PGŽ« broj 27/09 i 31/09 - ispr.) Gradsko vijeće Grada Vrbovskog, na sjednici održanoj 31. svibnja 2010. godine donijelo je

ODLUKU
o naknadi za rad gradonačelnika i zamjenika
gradonačelnika koji dužnost obnašaju bez zasnivanja
radnog odnosa

Članak 1.

Ovom Odlukom određuje se naknada za rad gradonačelnika i njegovog zamjenika (u nastavku teksta: dužnosnici) koji dužnost obnašaju bez zasnivanja radnog odnosa.

Članak 2.

Dužnosnik koji dužnost obnaša bez zasnivanja radnog odnosa ima pravo na naknadu za rad u iznosu od 20% umnoška koeficijenta za obračun plaće dužnosnika koji dužnost obavlja profesionalno i osnovice za obračun plaće.

Članak 3.

Rješenja o utvrđivanju naknade za rad dužnosnika iz članka 1. ove Odluke donosi pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela.

Članak 4.

U članku 2. stavak 2. Odluke o naknadi troškova članovima Gradskog vijeća (»Službene novine PGŽ« broj 31/09 i 59/09) briše se tekst »i zamjenik gradonačelnika koji dužnost zamjenika gradonačelnika ne obavlja profesionalno«, a riječ »imaju« zamjenjuje se riječju »ima«.

Članak 5.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana nakon objave u »Službenim novinama PGŽ«.

Klasa: 120-01/10-01-2

Ur. broj: 2193-01-01/10-1

Vrbovsko, 31. svibnja 2010.

GRADSKO VIJEĆE GRADA VRBOVSKOG

Predsjednik
Gradskog vijeća
Dražen Mufić, dipl. ing., v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr