SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVIII. - broj 22. Srijeda, 9. lipnja 2010.
GRAD VRBOVSKO

29.

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08 i 36/09), članka 3. Zakona o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 28/10) i članka 31. Statuta Grada Vrbovskog (»Službene novine PGŽ« broj 27/09 i 31/09 - ispr.) Gradsko vijeće Grada Vrbovskog, na prijedlog gradonačelnika, na sjednici održanoj 31. svibnja 2010. godine donijelo je

ODLUKU
o plaći i drugim pravima gradonačelnika i
zamjenika gradonačelnika

Članak 1.

Ovom odlukom određuje se osnovica i koeficijent za obračun plaće gradonačelnika i zamjenika gradonačelnika (u nastavku teksta: dužnosnici) te druga prava dužnosnika iz radnog odnosa.

Članak 2.

Plaću dužnosnika čini umnožak koeficijenta i osnovice za obračun plaće, uvećan za 0,5% za svaku godinu navršenog radnog staža, ukupno najviše za 20%.

Ako bi plaća za rad dužnosnika, bez uvećanja za radni staž, utvrđena na temelju ove Odluke bila veća od Zakonom propisanog ograničenja, dužnosniku se određuje plaća u najvišem iznosu dopuštenom Zakonom.

Članak 3.

Koeficijenti za obračun plaća dužnosnika iznose:

- za obračun plaće gradonačelnika 6,30

- za obračun plaće zamjenika gradonačelnika 3,95.

Članak 4.

Osnovica za obračun plaće dužnosnika iznosi 2.864,87 kuna.

Članak 5.

Dužnosnik koji dužnost obavlja profesionalno, druga prava iz radnog odnosa ostvaruje u skladu s općim propisima o radu, te s općim aktima Grada, odnosno kolektivnim ugovorom, koji se primjenjuje na službenike i namještenike u gradskim upravnim tijelima, ako zakonom nije drugačije propisano.

Članak 6.

Rješenja o utvrđivanju plaće te drugih prava dužnosnika iz radnog odnosa donosi pročelnik jedinstvenog upravnog odjela.

Članak 7.

Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o utvrđivanju plaće i drugih primanja gradonačelnika (»Službene novine PGŽ« broj 16/97 i 31/09).

Članak 8.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana nakon objave u »Službenim novinama PGŽ«.

Klasa: 120-02/10-01-12

Ur. broj: 2193-01-01/10-1

Vrbovsko, 31. svibnja 2010.

GRADSKO VIJEĆE GRADA VRBOVSKOG

Predsjednik
Gradskog vijeća
Dražen Mufić, dipl. ing., v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr