SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVIII. - broj 22. Srijeda, 9. lipnja 2010.
GRAD VRBOVSKO

28.

Na temelju članka 110. stavka 1. i 2. Zakona o proračunu (»Narodne novine« broj 87/08), članka 73. Zakona o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (»Narodne novine« broj 117/93, 33/00, 73/00, 59/01, 107/01, 117/01 - ispravak, 150/02, 147/03, 132/06, 26/07 i 73/08) i članka 31. Statuta Grada Vrbovskog (»Službene novine PGŽ« broj 27/09 i 31/09) Gradsko Vijeće Grada Vrbovskog, na sjednici održanoj dana 31. svibnja 2010. godine donijelo je

GODIŠNJI OBRAČUN PRORAČUNA
GRADA VRBOVSKOG ZA
2009. GODINU

I. PRIKAZ UKUPNIH PRIHODA I PRIMITAKA TE RASHODA I IZDATAKA NA RAZINI ODJELJKA EKONOMSKE KLASIFIKACIJE

Članak 1.

U 2009. godini ostvareni su slijedeći prihodi i primici, rashodi i izdaci po vrstama prihoda/primitaka, rashoda/ izdataka:

*tablica se nalazi na dnu stranice*

 

III. IZVJEŠTAJ O ZADUŽIVANJU NA DOMAĆEM I STRANOM TRŽIŠTU NOVCA I KAPITALA

Članak 5.

Grad Vrbovsko se je u 2009. godini zadužio kod Erste & Steiermarkische bank d.d. na iznos od 3.000.000,00 kn. Tijekom 2009. godine otplaćeno je 500.000,00 kn glavnice te 262.205,11 kn kamata na ime primljenog zajma. Ugovorom o zajmu ugovoren je rok otplate od 5 godina ( 60 mjeseci ) sa mogućnošću prijevremene otplate zajma. Navedena sredstva su namjenska i utrošila su se za kupnju zemljišta za poduzetničku zonu Vrbovsko u cijelosti.

IV. DANA JAMSTVA I IZDACI PO DANIM JAMSTVIMA

Članak 6.

U 2009. godini Grad Vrbovsko nije davao jamstva iz svog djelokruga rada. Također nije imao ni izdatke po danim jamstvima iz prethodnih godina.

V. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 7.

Godišnji obračun Proračuna Grada Vrbovskog stupa na snagu danom objave u »Službenim novinama Primorsko- goranske županije«.

Klasa: 400-08/10-01-3

Ur. broj: 2193-01-02/10-01-1

Vrbovsko, 31. svibnja 2010.

GRADSKO VIJEĆE GRADA VRBOVSKOG

Predsjednik
Gradskog vijeća
Dražen Mufić dipl. ing., v.r.

Godišnji obračun Proračuna Grada   © Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr