SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVIII. - broj 21. Petak, 28. svibnja 2010.
OPĆINA OMIŠALJ

31.

Na temelju članka 14., 15., 16. stavka 2 i članka 18. Odluke o uređenju prometa na području Općine Omišalj (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 45/ 09) i članka 46. Statuta Općine Omišalj (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 30/09), Općinski načelnik Općine Omišalj, dana 24. svibnja 2010. godine, donio je

ODLUKU
o javnim parkiralištima na području Općine Omišalj
i visini naknade za parkiranje vozila

Članak 1.

Ovom Odlukom određuju se javna parkirališta na području Općine Omišalj i utvrđuje visina naknade za parkiranje vozila.

Članak 2.

Određuju se javna parkirališta u naselju Omišalj:

1. tri parkirališta u ulici Pod orišina,

2. parkiralište u ulici Kovačnica,

3. parkiralište u ul. Brgučena (na Lokvi),

4. parkiralište ispred Spomen parka,

5. parkiralište u ulici Baječ (ispred osnovne škole),

6. parkiralište u ulici Bjanižov,

7. parkiralište u ulici Pušća,

8. parkiralište u ulici Riva Ivana Pavla II.,

9. parkiralište uz luku Pesja,

10. parkiralište u Servisno-uslužnoj zoni Pušća, na platou D (do privođenja namjeni).

Članak 3.

Određuju se javna parkirališta u naselju Njivice:

1. parkiralište u ulici Ribarska obala,

2. parkiralište u ulici Draga,

3. parkiralište u ulici Krčine,

4. parkiralište u ul. Kralja Tomislava (ispod objekta Peharček),

5. parkiralište u Kijcu ispred Cvjetnog trga,

6. parkiralište u Kijcu u ulici Starča,

7. parkiralište u ulici Stražbica.

Članak 4.

Javna parkirališta mogu se organizirati i na privatnoj parceli, sukladno dokumentima prostornog uređenja, po prethodno pribavljenom odobrenju Općinskog načelnika Općine Omišalj (u daljnjem tekstu: Općinski načelnik).

Odobrenje iz stavka 1. ovog članka Općinski načelnik daje na zahtjev vlasnika parcele.

Članak 5.

Autobusi, teretni automobili i vozila za kampiranje parkiraju se na sljedećim javnim parkiralištima:

1. u razdoblju od 01. lipnja do 01. rujna

a) u naselju Omišalj, autobusi i teretni automobili na javnom parkiralištu u Servisno-uslužnoj zoni Pušća, na platou D,

b) u naselju Njivice, autobusi na javnom parkiralištu u ulici Krčine.

2. u razdoblju od 2. rujna do 31. svibnja

a) u naselju Omišalj, autobusi, teretni automobili, vozila za kampiranje na javnom parkiralištu u ulici Pod Orišina (3. parkiralište) i na javnom parkiralištu u Servisno-uslužnoj zoni Pušća, na platou D,

b) u naselju Njivice, autobusi, teretni automobili i vozila za kampiranje na javnom parkiralištu u ulici Krčine.

Članak 6.

Na javnim parkiralištima iz članka 2. točke 3. i 9. i članka 3. točke 1. vršit će se naplata parkiranja vozila u razdoblju od 1. lipnja do 1. rujna svakog dana od 7,00 do 21,00 sat.

Naplata parkiranja vozila može se vršiti i na parkiralištima u privatnom vlasništvu iz članka 1. ove Odluke.

Članak 7.

Visina naknade za parkiranje na javnim parkiralištima iz članka 6. stavka 1. ove Odluke određuje se kako slijedi:

a) na parkiralištu u ulici Brgučena (na Lokvi)

- za prvih pola sata bez naknade,

- za svaki sat parkiranja 3,00 kune,

b) na parkiralištu uz luku Pesja

- za prvi dan parkiranja 5,00 kuna

- za svaki daljnji dan parkiranja 20,00 kuna

c) na parkiralištu u ulici Ribarska obala

- za prvih pola sata bez naknade,

- za prvi sat parkiranja 5,00 kuna,

- za svaki daljnji sat parkiranja 7,00 kuna.

Članak 8.

Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o javnim parkiralištima na području općine Omišalj i visini naknade za parkiranje vozila (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 23/07 i 26/08).

Članak 9.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 023-01/10-01/7

Ur. broj: 2142-06-10-01-1

Omišalj, 24. svibnja 2010.

Općinski načelnik
Općine Omišalj
Tomo Sparožić, v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr