SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVIII. - broj 21. Petak, 28. svibnja 2010.
OPĆINA JELENJE

11.

Na temelju članka 76 st. 4. Zakona o športu (»Narodne novine« broj 71/06) članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/ 01, 60/01, 129/05 i 09/07) i članka 18. Statuta Općine Jelenje (»Službene novine Primorsko - goranske županije« broj 33/09), Općinsko vijeće Općine Jelenje, na sjednici održanoj 17. ožujka 2010. godine donosi

IZVJEŠĆE
o ostvarenju Programa javnih potreba Općine Jelenje
u športu za 2009. godinu

Članak 1.

Program javnih potreba u športu Općine Jelenje u 2009. godine usvojen je na sjednici Općinskog vijeća Općine Jelenje održanoj 18. prosinca 2008. godine, sa izmjenama i dopunama usvojenim na sjednici Općinskog vijeća Općine Jelenje održanoj 18. studenoga 2009. godine.

Članak 2.

Program javnih potreba Općine Jelenje u športu za 2009. godinu ostvaren je kako slijedi:

*tablica se nalazi na dnu stranice*

 

Članak 3.

Ovo Izvješće objavljuje se u »Službenim novinama Primorsko - goranske županije«.

KLASA: 620-01/10-01/1

UR. BROJ: 2170-04-01-10-1

Dražice, 17. ožujka 2010.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE JELENJE

Predsjednik

Damir Maršanić, v.r.

 

Izvješće o ostvarenju Programa   


http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=674&mjesto=51218&odluka=11
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr