SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVIII. - broj 20. Četvrtak, 27. svibnja 2010.
OPĆINA OMIŠALJ

30.

Na temelju članka 35. i članka 90. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08 i 36/09) i članka 34. Statuta Općine Omišalj (»Službene novine Primorsko- goranske županije« broj 30/09), Općinsko vijeće Općine Omišalj, na sjednici 27. svibnja 2010. godine, donijelo je

ODLUKU
o izmjenama i dopunama
Odluke o plaći općinskog načelnika, naknadama
za rad zamjenika općinskog načelnika, članova
Općinskog vijeća i stalnih radnih tijela

Članak 1.

U Odluci o plaći općinskog načelnika, naknadama za rad zamjenika općinskog načelnika, članova Općinskog vijeća i stalnih radnih tijela (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 22/05, 51/06 i 31/09), naziv Odluke mijenja se i glasi:

»Odluka o naknadama za rad predsjednika, potpredsjednika i članova Općinskog vijeća, te predsjednika i članova stalnih radnih tijela«.

Članak 2.

Članak 1. mijenja se i glasi:

»Ovom Odlukom utvrđuju se naknade za rad predsjednika, potpredsjednika i članova Općinskog vijeća, te predsjednika i članova stalnih radnih tijela.«

Članak 3.

Članci 2., 3. i 3.a brišu se.

Članak 4.

Članak 9. mijenja se i glasi:

»Predsjedniku, potpredsjedniku i članu Vijeća, te predsjedniku i članu stalnog radnog tijela Vijeća, kada prisustvuje sjednici Vijeća odnosno stalnog radnog tijela pripada naknada prijevoznih troškova u visini cijene autobusne karte.«

Članak 5.

Članak 10. mijenja se i glasi:

»Kada je predsjednik, potpredsjednik i član Vijeća, odnosno predsjednik i član stalnog radnog tijela upućen na putovanje u zemlji ili inozemstvu pripada mu dnevnica, naknada prijevoznih troškova i troškova noćenja na službenom putovanju sukladno propisu.«

Članak 6.

Ovlašćuje se Odbor za statutarno-pravna pitanja da utvrdi pročišćeni tekst ove Odluke.

Članak 7.

Ova Odluka objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«, a stupa na snagu 1. lipnja 2010. godine.

Klasa: 021-05/10-01/7

Ur. broj: 2142-06-10-01-4

Omišalj, 27. svibnja 2010.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE OMIŠALJ

Predsjednik
Nikola Dapčić, v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr