SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVIII. - broj 20. Četvrtak, 27. svibnja 2010.
OPĆINA OMIŠALJ

29.

Na temelju članka 3. i članka 6. stavka 2. Zakona o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 28/10) i članka 34. Statuta Općine Omišalj (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 30/09), Općinsko vijeće Općine Omišalj, na sjednici 27. svibnja 2010. godine, donijelo je

ODLUKU
o plaći, naknadi i drugim pravima općinskog načelnika i zamjenika općinskog načelnika Općine Omišalj

Članak 1.

Ovom Odlukom određuje se plaća i druga prava općinskog načelnika Općine Omišalj (u daljnjem tekstu: općinski načelnik) i zamjenika općinskog načelnika koji dužnost obavljaju profesionalno.

Ovom Odlukom određuje se i visina naknade za rad općinskog načelnika i zamjenika općinskog načelnika koji dužnost obavljaju bez zasnivanja radnog odnosa.

Članak 2.

Plaću općinskog načelnika iz članka 1. stavka 1. ove Odluke čini umnožak koeficijenta 4,26 i osnovice za obračun plaće državnih dužnosnika, uvećan za 0,5% za svaku navršenu godinu radnog staža, ukupno najviše 20%.

Članak 3.

Plaću zamjenika općinskog načelnika iz članka 1. stavka 1. ove Odluke čini umnožak koeficijenta 3,62 i osnovice za obračun plaće državnih dužnosnika, uvećan za 0,5% za svaku navršenu godinu radnog staža, ukupno najviše 20%.

Članak 4.

Visina naknade za rad općinskog načelnika koji dužnost obavlja bez zasnivanja radnog odnosa čini umnožak koeficijenta 2,13 i osnovice za obračun plaće državnih dužnosnika.

Članak 5.

Visina naknade za rad zamjenika općinskog načelnika koji dužnost obavlja bez zasnivanja radnog odnosa čini umnožak koeficijenta 1,26 i osnovice za obračun plaće državnih dužnosnika.

Članak 6.

Osim prava na plaću iz članka 2. i članka 3. ove Odluke, općinski načelnik i njegov zamjenik ostvaruju pravo na ostala materijalna i druga prava iz radnog odnosa u skladu s propisima, općim aktima Općine i aktima koji se primjenjuju na službenike i namještenike u Upravnom odjelu Općine Omišalj.

Članak 7.

Rješenja o određivanju plaća i naknada iz ove Odluke donosi pročelnik Upravnog odjela Općine Omišalj.

Članak 8.

Ova Odluka objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«, a stupa na snagu 1. lipnja 2010. godine.

Klasa: 021-05/10-01/7

Ur. broj: 2142-06-10-01-3

Omišalj, 27. svibnja 2010.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE OMIŠALJ

Predsjednik
Nikola Dapčić, v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr