SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XII. - broj 17. Srijeda, 19. svibnja 2004.
GRAD DELNICE
15

15.

Temeljem članka 4. stavak 1. Zakona o proračunu (»Narodne novine« broj 92/94), članka 55. Zakona o firnanciranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (»Narodne novine« broj 33/01), te članka 53. stavka 2. Statuta Grada Delnica (»Službene novine« broj 22/01) Gradsko vijeće Grada Delnica, na sjednici održanoj 9. ožujka 2004. godine donosi

ODLUKU
o izvršenju Proračuna Grada Delnica za
I. - XII. 2003.

RAČUN PRIHODA I RASHODA

Članak 1.

Proračun Grada Delnica za I. - XII. 2003. godine sadrži:

Plan izvršenje

- Prihodi (klasa 6) 14.221.400 13.943.240

- Prihodi od prodaje

nefinancijske imovine (klasa 7) 860.100 747.660

- Rashodi (klasa 3) 11.817.000 11.630.084

- Rashodi za nabavku

nefinancijske imovine

(klasa 4) 2.964.500 2.292.094

- Primici od financijske

imovine (klasa 8) 400.000 343.510

- Izdaci za financijsku

imovinu i otplatu zajmova

(klasa 5) 700.000 300.000

Članak 2.

Prihodi u iznosu od 15.034.410 kuna i izdaci u iznosu 14.222.178 raspoređeni su po skupinama i podskupinama te se utvrđuju u bilanci prihoda i izdataka.

Članak 3.

Izdaci u Proračunu u iznosu od 14.222.178 raspoređuju se po nositeljima i korisnicima, te potanjim namjenama u posebnom dijelu Proračuna iskazanih po razdjelima.

Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Klasa: 400-08/03-01/101

Ur. broj: 2112-01-04-03

Delnice, 9. ožujka 2003.

GRADSKO VIJEĆE GRADA DELNICA

Predsjednik
Milivoj Tomac, dipl. ing. v. r.

OPĆI DIO PRORAČUNA
*tablica na kraju dokumenta u PDF formatu*

 

 

 

Odluka o izvršenju Proračuna Grada   © Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr