SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVIII. - broj 20. Četvrtak, 27. svibnja 2010.
OPĆINA BAŠKA

24.

Temeljem članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08 i 36/09) i članka 29. Statuta Općine Baška (»Službene novine PGŽ« broj 28/09), Općinsko vijeće Općine Baška, na sjednici održanoj 19. svibnja 2010. godine, donijelo je

ODLUKU
o izmjeni i dopuni
Odluke o dodjeli sportskih stipendija

Članak 1.

U Odluci o dodjeli sportskih stipendija (»Službene novine PGŽ« broj 45/08) u članku 3. stavak 2. mijenja se i glasi:

»(2) Zamolbi iz stavka 1. ovoga članka potrebno je priložiti:

. presliku domovnice i uvjerenja o prebivalištu, ne starije od 3 (tri) mjeseca od dana podnošenja zamolbe,

. presliku rješenja o kategorizaciji sportaša,

. potvrdu o članstvu u klubu, odnosno sportskoj udruzi, izdanu od istoga kluba, odnosno sportske udruge,

. izjavu o neprimanju druge stipendije, ili od Općine Baška ili od drugih isplatitelja.«

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-05/10-01/2

Ur. broj: 2142-03-10-16

Baška, 19. svibnja 2010.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE BAŠKA

Predsjednik

Mr. sc. Ivan Juranić, dr. med., v. r.


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr