SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVIII. - broj 20. Četvrtak, 27. svibnja 2010.
OPĆINA BAŠKA

19.

Temeljem članaka 16. i 29. Statuta Općine Baška (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 28/09) Općinsko vijeće Općine Baška, na sjednici održanoj 19. svibnja 2010. godine, donijelo je

I. IZMJENE I DOPUNE
Godišnjeg programa javnih potreba
iz zdravstvene zaštite i socijalne skrbi na području
Općine Baška u 2010. godini

Članak 1.

U Godišnjem programu javnih potreba iz zdravstvene zaštite i socijalne skrbi na području Općine Baška u 2010. godini (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 28/09) članak 4. mijenja se i glasi:

»Za provedbu ovoga Programa u Proračunu Općine Baška za 2010. godinu osigurana su sredstva, kako slijedi:

. financiranje ultrazvučnih pregleda za

stanovnike Općine Baška 18.000,00

. obvezni zdravstveni pregled zaposlenika 1.900,00

. nabava vozila HMP 65.564,18

. sufinanciranje hitne medicinske pomoći 32.634,00

. sufinanciranje Poliklinike REDIAL 3.108,00

. sufinanciranje rada turističke ambulante 145.000,00

. pomoć za podmirenje troškova uređenja

prostorija u kojima je radila turistička

ambulanta i popravak opreme 10.000,00

. ostale zdravstvene i veterinarske usluge 5.000,00

. stalna mjesečna novčana pomoć 114.000,00

. jednokratna novčana pomoć 116.000,00

. sufinanciranje boravka djece u dječjem vrtiću 9.600,00

. sufinanciranje školske marende 2.000,00

. pomoć za podmirenje troškova stanovanja

(stanarina, troškovi u svezi sa stanovanjem,
komunalna naknada i sl.) 31.391,00

. pomoć za nabavu lijekova 5.000,00

. pomoć za nabavu udžbenika 936,00

. pomoć u prigodi blagdana

(novčana i namirnice) 24.000,00

. ostale pomoći i donacije 10.000,00

 

 

UKUPNO: 594.133,18

Članak 2.

Ove Izmjene i dopune Programa stupaju na snagu danom objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-05/10-01/2

Ur. broj: 2142-03-10-11

Baška, 19. svibnja 2010.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE BAŠKA

Predsjednik

Mr. sc. Ivan Juranić, dr. med., v. r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr