SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVIII. - broj 20. Četvrtak, 27. svibnja 2010.
OPĆINA BAŠKA

18.

Temeljem članaka 16. i 29. Statuta Općine Baška (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 28/09) Općinsko vijeće Općine Baška, na sjednici održanoj 19. prosinca 2010. godine, donijelo je

I. IZMJENE I DOPUNE
Godišnjeg programa javnih potreba u kulturi i
obrazovanju na području Općine Baška u 2010. godini

Članak 1.

U Godišnjem programu javnih potreba u kulturi i obrazovanju na području Općine Baška u 2010. godini (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 56/09) članak 2. mijenja se i glasi:

»Temeljem potreba obavljanja djelatnosti iz područja kulture, a u svrhu promicanja iste, utvrđuju se sljedeći oblici aktivnosti, načini sudjelovanja Općine Baška u istima, te sredstva potrebna za provođenje istih, a koja se osiguravaju u proračunu Općine Baška za 2010. godinu:

. financiranje rada KD »Šoto« 105.600,00

. sufinanciranje rada Udruge sopaca Krk 2.000,00

. mala škola glagoljice 5.000,00

. Zavičajni muzej 40.000,00

. sufinanciranje festivala folklora otoka Krka 7.000,00

. zaštita kulturne baštine - sv. Nikola 1.166,10

. zaštita kulturne baštine - Malin 16.204,10

. suorganiziranje tradicionalnih pučkih zabava

(maškare) 27.634,00

. organiziranje kulturno-zabavnih programa

za Dan Općine 50.000,00

. organizacija tradicionalne pučke fešte

»Ribarski dan« 55.000,00

. suorganiziranje kulturno-zabavnih programa

za Dan domovinske zahvalnosti 10.000,00

. suorganizacija proslave »Rokove« 10.000,00

. suorganizacija proslave »Slucinje« (sv. Lucija) 8.000,00

. suorganizacija proslave Dana sv. Elizabete

(sv. Jelisaveta) 5.000,00

. suorganizacija »Lignjade« 10.000,00

. pokroviteljstvo obilježavanja prosinačkih

blagdana (sv. Nikola, Božić, Nova godina) 80.000,00

. organizacija manifestacije »Crna ovca« 205.000,00

. Dan oslobođenja otoka Krka 76.136,00

. Bašćanski vodič kroz šetnice 7.000,00

. Dan iseljenika otoka Krka 7.000,00

. sufinanciranje uređenja turističke šetnice

(biciklistička staza) 9.133,00

. ostalo (pokroviteljstva, proslave, donacije) 23.000,00

 

 

Ukupno: 759.873,20

Članak 2.

Članak 3. mijenja se i glasi:

»Temeljem utvrđenih potreba u području obrazovanja, od predškolskog odgoja do studija, Općina Baška će provoditi aktivnosti i poduzimati mjere, za što se u proračunu Općine Baška za 2010. godinu osiguravaju sredstva, kako slijedi:

. izgradnja dječjeg vrtića 9,350.000,00

. financiranje rada dječjeg vrtića 661.529,00

. dječji vrtić - nabava uređaja, strojeva, opreme 7.024,85

. dječja igraonica - oprema 1.344,39

. dječja igraonica - intelektualne usluge 184.000,00

. izrada projektne dokumentacije

- osnovna škola 200.000,00

. financiranje izbornih programa

(uključujući i drugi izborni jezik) 123.600,00

. sufinanciranje rada voditelja 11.712,00

. sufinanciranje školske marende, izleta,

ekskurzije, posjeta kazalištu 71.200,00

. sufinanciranje prijevoza učenika i studenata 27.000,00

. stipendije (nadareni učenici, deficitarna

zanimanja, studenti) 212.700,00

. nagrađivanje uspješnih učenika 6.000,00

. glazbena škola Mirković - sufinanciranje

školarine 3.200,00

. SŠ Hrvatski kralj Zvonimir 10.000,00

 

 

Ukupno: 10,869.310,24

Članak 3.

Ove Izmjene i dopune Programa stupaju na snagu danom objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-05/10-01/2

Ur. broj: 2142-03-10-10

Baška, 19. svibnja 2010.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE BAŠKA

Predsjednik

Mr. sc. Ivan Juranić, dr. med., v. r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr